Hội Cựu chiến binh tỉnh sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022

30/06/2020 - 20:40

BDK - Ngày 30-6-2020, Ban Chấp hành (BCH) Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp tham dự.

Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bùi Thanh Khởi tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích.

Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bùi Thanh Khởi tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, có 23/25 chỉ tiêu nghị quyết đại hội được các cấp hội triển khai thực hiện đạt và vượt. Các cấp hội đã giới thiệu việc làm cho hơn 6.800 lao động, có 658 con em CCB đi hợp tác lao động có thời hạn ở nước ngoài; xây dựng gần 700 nhà "Nghĩa tình đồng đội".

86/157 xã, phường có hội viên thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo trong hội còn 0,75%, hộ cận nghèo còn 1,66%. Hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, chương trình phát triển văn hóa - xã hội ở địa phương: xây dựng 548 mô hình dân vận khéo cấp xã, 203 mô hình cấp huyện, 70 mô hình cấp tỉnh; hiến hơn 91 ngàn mét vuông đất, xây dựng mới hơn 133km đường giao thông, 175 cây cầu, đóng góp hơn 24 ngàn ngày công lao động…

Hội nghị đã thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đề ra nửa nhiệm kỳ còn lại. Theo đó, mục tiêu tổng quát là xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân; đoàn kết, vận động, tập hợp các thế hệ CCB, cựu quân nhân và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu “, gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên. Tiếp tục thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Các đại biểu thông qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh. Có 12 tập thể và 22 cá nhân được Tỉnh hội tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn gặp đánh giá cao kết quả đạt được của các cấp hội qua nửa nhiệm kỳ, nhất là các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế trong hội viên như mô hình “5+1”, các dự án hỗ trợ thoát nghèo do hội quản lý. Thời gian tới, các cấp hội quan tâm củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên, giới thiệu nguồn kết nạp đảng, chăm lo tốt đời sống của hội viên. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân, công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh...

* Sáng cùng ngày, Hội CCB tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, khóa VI đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.    

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu thống nhất với nhận định, đánh giá của Ban Chấp hành hội về tình hình hạn mặn và dịch Covid-19 đã có tác động, ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động của các cấp hội trong tỉnh. Tuy nhiên, với quyết tâm và thực hiện nhiệm vụ chính trị theo tinh thần “Bứt phá về đích” của Tỉnh ủy, các cấp hội đã thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm về phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương (triển khai thực hiện được 13 dự án giảm nghèo, có 763 mô hình 5+1, thành lập 218 tổ hợp tác và 12 trang trại).

Tổ chức, động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào, các chương trình phối hợp, cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp hội đã vận động 265 bồn chứa nước, trên 40m3 nước ngọt và 2.475 thùng nước lọc. Xây dựng mô hình “Ngọt tình đồng đội” để vận động quyên góp tiền ủng hộ hạn, mặn. Pê-tông mới 26km đường GTNT, đóng góp hơn 5.200 ngày công lao động, xây dựng 19 cầu, vựng 241 trụ điện và lắp 691 bóng đèn chiếu sáng an ninh, hiến hơn 7.600 m2 đất….).

Tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và CCB; phối hợp với Đoàn thành niên và tập hợp Cựu quân nhân; công tác xây dựng hội (công tác chính trị, tư tưởng; củng cố và xây dựng tổ chức hội; công tác kiểm tra, giám sát; công tác thi đua, khen thưởng)…đều đạt kết quả.

Hội nghị đã thống nhất 11 nội dung trọng tâm thực hiện nhiệm vụ công tác hội 6 tháng cuối năm 2020.

 Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lê Công Trường lưu ý, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo Chuyên đề năm 2020 cho tất cả hội viên. Động viên cơ sở khi thực hiện theo Nghị quyết số 24 của HĐND tỉnh, thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết của Tinh ủy trong năm 2020 “Bứt phá về đích”, phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra. Chăm lo tốt đời sống của hội viên, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội. Củng cố hoạt động các câu lạc bộ, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, các mặt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể…

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN