Kế hoạch phân bổ sản lượng điện mua từ nguồn điện mặt trời mái nhà năm 2022

29/03/2022 - 16:30

Nhằm thực hiện mức phân bổ mua sản lượng điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tránh quá tải lưới, đảm bảo an ninh hệ thống điện trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Bến Tre thực hiện lập kế hoạch phân bổ sản lượng điện mua từ các hệ thống ĐMTMN cho các điện lực huyện/thành phố như sau:

STT

Đơn vị

Phân bổ sản lượng mua ĐMTMN năm 2022 (kWh)

1

Điện lực TP.Bến Tre

                                         15.276.703  

2

Điện lực Ba Tri

                                           3.848.520  

3

Điện lực Mỏ Cày Nam

                                           3.431.898  

4

Điện lực Bình Đại

                                         20.870.737  

5

Điện lực Thạnh Phú

                                           3.220.722  

6

Điện lực Châu Thành

                                         16.713.244  

7

Điện lực Giồng Trôm

                                           4.313.516  

8

Điện lực Chợ Lách

                                             754.539  

9

Điện lực Mỏ Cày Bắc

                                           8.209.307  

 

PC Bến Tre

                                         76.639.186  

Trong thời gian tới đất nước thực hiện chương trình phục hồi kinh tế, nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng cao, đặc biệt trong mùa khô khoảng thời gian thời tiết nắng nóng bất thường và kéo dài sẽ gây áp lực đến khả năng cung cấp điện của hệ thống. Do vậy, Công ty Điện lực Bến Tre khuyến khích các chủ đầu tư hệ thống ĐMTMN trên địa bàn tỉnh tăng cường tự dùng tại chỗ để hạn chế việc tiết giảm sản lượng và công suất phát lên lưới nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, không xảy ra sự cố.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN