Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tổng kết hoạt động năm 2021

14/01/2022 - 13:09

BDK.VN - Ngày 14-1-2022, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tổng kết hoạt động năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đại biểu dự hội nghị hiệp thương bầu bổ sung các thành viên ban chấp hành, ban thường vụ.

Đại biểu dự hội nghị hiệp thương bầu bổ sung các thành viên ban chấp hành, ban thường vụ.

Qua đánh giá, năm 2021, tình hình tư tưởng cán bộ, nhân viên, người lao động, trí thức khoa học, công nghệ trong hệ thống Liên hiệp hội đã chủ động đề ra các biện pháp khắc phục khó khăn trong phòng chống dịch, triển khai thực hiện tốt các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.

Trong đó, tập trung cho công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn như: Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ với 4 bản tin Khoa học và Đời sống, duy trì đưa tin, bài hàng ngày trên website, kịp thời phản ánh các hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh, giới thiệu các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật có hiệu quả trong sản xuất và đời sống.

Tham gia hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đánh giá nghiệm thu kết quả 14 đề tài khoa học và công nghệ. Tham gia hoạt động tư vấn, thẩm định các đề tài, dự án, phản biện xã hội 8 đề án do MTTQ tỉnh và một số ngành tỉnh chủ trì. Phối hợp các sở, ngành, MTTQ tỉnh, hội thành viên vận động trí thức, tổ chức và phối hợp tổ chức các giải thưởng, hội thi, cuộc thi.

Hoạt động thi đua của Liên hiệp hội và các hội thành viên đã góp phần nâng hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” của tỉnh. Các hội thành viên cũng tích cực trong công tác an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, năm 2022, Liên hiệp hội triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là trên lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ số; thông tin và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; tư vấn phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học; tập hợp, phát huy vai trò của trí thức...

Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương bầu bổ sung 3 thành viên ban chấp hành và 2 thành viên ban thường vụ để kiện toàn tổ chức, tiến tới các công tác chuẩn bị Đại hội Liên hiệp hội tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN