Quy định về tài sản riêng của vợ chồng

16/08/2020 - 19:13

Chị Nguyễn Thị A. (Châu Thành) có nhu cầu tư vấn: Tôi kết hôn tháng 7-2016. Tôi được cha mẹ ruột cho 1 công đất và 10 chỉ vàng 24k. Trong ngày cưới, vợ chồng tôi được bà con hai họ cho 21 chỉ vàng 24k. Cuối năm 2019, vợ chồng tôi quyết định ly hôn. Chồng tôi yêu cầu phải chia đôi tài sản của cha mẹ cho tôi và của dâu rể trong ngày cưới.

Xin hỏi: Luật pháp quy định như thế nào về vấn đề này, tôi phải làm sao?

Thắc mắc của chị được luật sư Lê Vũ Hồng Huệ (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Theo quy định của pháp luật dân sự, tài sản được phân thành 2 loại: bất động sản và động sản. Bất động sản gồm: đất đai; nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; tài sản khác theo quy định của pháp luật. Động sản là những tài sản không phải là bất động sản.

Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình (HN&GĐ) năm 2014 quy định:

“ 1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 40 của luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng...”.

Mặt khác, Điều 43 Luật HN&GĐ quy định:

 “1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 và Khoản 1 Điều 40 của luật này”.

Theo quy định tại Điều 38 Luật HN&GĐ: “1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật”.

Theo trình bày của chị, vào năm 2016, chị kết hôn và đã được cha mẹ chị cho 1 công đất và 10 chỉ vàng 24k. Trong ngày cưới, vợ chồng chị được bà con hai họ cho 21 chỉ vàng. Như vậy, tài sản của chị được phân thành 2 nhóm: bất động sản (1 công đất) và động sản (vàng). Thời điểm vợ chồng chị có được tài sản chung (21 chỉ vàng 24k) là thời điểm chị kết hôn.

Vợ chồng chị có thể thỏa thuận với nhau về việc phân chia tài sản. Trong trường hợp không thể thỏa thuận được thì vợ chồng chị có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết vấn đề ly hôn và phân chia tài sản.

Nếu chị có đầy đủ chứng cứ để chứng minh việc chị được cha mẹ ruột cho riêng 1 công đất và 10 chỉ vàng 24k, thì đây là tài sản riêng của chị.

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích