Sinh hoạt tuyên truyền bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

17/11/2021 - 15:34

BDK.VN - Chi bộ Tài chính - Kế toán trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Bến Tre vừa tổ chức sinh hoạt tuyên tuyền bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, với nội dung “Bàn về cải cách thủ tục hành chính, đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức”, đến toàn thể đảng viên, người lao động thuộc chi bộ.

Quang cảnh sinh hoạt tuyên truyền bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Sinh hoạt trực tuyến tuyên truyền bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Chương trình sinh hoạt được tổ chức bằng hình trực tuyến qua Google Meet, với sự chủ trì của đồng chí Trần Minh Tâm - Bí thư Chi bộ, Kế toán trưởng Phòng Tài chính - Kế toán.

Tại cuộc họp, đồng chí Trần Minh Tâm - Bí thư Chi bộ nêu khái quát tinh thần, nội dung bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu, vai trò quan trọng của cải cách thủ tục hành chính; đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay. Chỉ rõ các vấn đề, nội dung từng đảng viên, người lao động cần vận dụng vào thực tế thực hiện nhiệm vụ được giao. Các vấn đề Bí thư Tỉnh ủy đã nêu phải được tiến hành thực hiện một cách thiết thực, có hiệu quả để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của công ty nói riêng và của tỉnh nói chung trong thời gian tới.

Các đồng chí đảng viên, người lao động đã trao đổi, thảo luận, đưa ra các giải pháp để vận dụng vào thực tiễn từng công việc, từng khâu để cải cách thủ tục hành chính, góp phần phục vụ tốt hơn nữa cho khách hàng. Đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc của từng người, bộ phận; cùng phát huy tinh thần thi đua “Đồng khởi mới” để khơi dậy tính sáng tạo, năng động trong sản xuất, kinh doanh của công ty, cùng chung sức, đồng lòng, đồng bộ, đồng loạt trong việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp phát triển đơn vị.

 Quốc Thạnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN