Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022

20/05/2022 - 11:23

BDK.VN - Ngày 20-5-2022, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 tổ chức họp để nắm tiến độ công tác chuẩn bị và xây dựng văn kiện diễn tập.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Trưởng BCĐ diễn tập khu vực phòng tỉnh năm 2022 phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng tỉnh năm 2022 phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Lê Đức Thọ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cùng các thành viên BCĐ.

Theo đánh giá của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan thường trực BCĐ), đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. Cụ thể: tham mưu trình Tỉnh ủy ký ban hành Quyết định thành lập BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; trình UBND tỉnh ký ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức và cơ quan giúp việc Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia, thành viên BCĐ phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia, thành viên BCĐ phát biểu ý kiến tại cuộc họp. 

Phối hợp các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh ý định diễn tập tỉnh, huyện Bình Đại và Châu Thành (thuyết minh và bản đồ) thông qua phê duyệt theo quy định. Xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch tổ chức diễn tập và Lịch chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 và tổ chức hội nghị triển khai ý định, kế hoạch diễn tập cho các cơ quan, đơn vị. Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn công tác diễn tập; hướng dẫn cho các ngành xây dựng văn kiện diễn tập, chương trình, kịch bản các cuộc họp vận hành cơ chế. Cung cấp một số nội dung liên quan và đề cương hướng dẫn xây dựng văn kiện diễn tập cho các sở, ngành, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh điều chỉnh lại dự toán kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh trình thông qua BCĐ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Lê Đức Thọ đề nghị: Các thành viên BCĐ tỉnh, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ thị của Quân khu 9, kế hoạch hoạch diễn tập khu vực phòng thủ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan thường trực của BCĐ) chủ động tham mưu, đề xuất trong việc tổ chức họp định kỳ để nắm tiến bộ công tác chuẩn bị, đề xuất các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị văn kiện, trang thiết bị phục vụ công tác diễn tập, huy động lực lượng tham gia thực binh… đảm bảo chặt chẽ, sát thực và an toàn. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu, đề xuất dự trù kinh phí phục vụ cho công tác diễn tập theo hướng tiết kiệm, hiệu quả.

Các thành viên BCĐ thường xuyên liên hệ chặt chẽ, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm tham gia diễn tập đúng quy định, đạt hiệu quả cao. Huyện Châu Thành và Bình Đại khẩn trương và làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện theo đúng kế hoạch.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN