Tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ 5 năm trở lên được hưởng quyền lợi cao hơn

17/09/2020 - 19:21

BDK - Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) 5 năm liên tục trở lên, trong trường hợp đi khám chữa bệnh (KCB) đúng tuyến, thì được hưởng 100% chi phí KCB từ thời điểm có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở cho đến hết năm tài chính.

Trong năm 2019, toàn tỉnh có 97 trường hợp được hưởng hưởng quyền lợi BHYT 5 năm liên tục. Một số trường hợp được hưởng chi phí KCB BHYT trên dưới 100 triệu đồng trong năm 2019 như trường hợp của ông, bà: Huỳnh Thu T. (xã Bình Phú, TP. Bến Tre) 97,8 triệu đồng; Đỗ T. Đ. (xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam) 128 triệu đồng; Phạm V.S. (xã Tam Phước, huyện Châu Thành) 127,4 triệu đồng; Nguyễn V.T. (xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm) 110,69 triệu đồng; Lê Y.N. (xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách) 117,4 triệu đồng; Huỳnh M.Đ. (xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam)  151,4 triệu đồng và nhiều trường hợp khác.

Theo quy định, đối tượng cùng chi trả chi phí KCB sẽ được hưởng từ 80 - 95% chi phí KCB trong phạm vi chi trả của BHYT (trừ trường hợp KCB tại tuyến xã; hoặc chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở). Vì vậy, người tham gia cần duy trì thời gian tham gia liên tục từ 5 năm trở lên để được hưởng quyền lợi cao hơn.

Người đã tham gia BHYT 5 năm liên tục phía cuối thẻ BHYT sẽ có dòng chữ  “Thời điểm đủ 5 năm liên tục: từ ..../..../…..”. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng trong năm tài chính.

Để được hưởng quyền lợi BHYT 5 năm liên tục, người tham gia cần: KCB đúng tuyến; có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Ví dụ: Lương cơ sở áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng thì số tiền cùng chi trả phải lớn hơn 6 x 1,49 triệu đồng = 8,94 triệu đồng.

Khi tổng số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, người bệnh mang chứng từ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) nơi cấp thẻ BHYT để thanh toán số tiền chênh lệch cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở và nhận giấy chứng nhận không phải cùng chi trả trong năm đó. Khi được cấp giấy chứng nhận này, người bệnh sẽ không phải thanh toán phần cùng chi trả 5 - 20% chi phí KCB trong lần khám tiếp theo trong năm.

Trường hợp cơ sở y tế xác định được số lũy kế chi phí cùng chi trả trong KCB BHYT trong năm có số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở đối với người bệnh đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên (tính từ thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục) thì cơ sở y tế không thu thêm chi phí cùng chi trả của người bệnh. Đồng thời, có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu mức cùng chi trả đủ 6 tháng lương cơ sở cho người bệnh để cơ quan BHXH có căn cứ cấp giấy không phải cùng chi trả trong năm tài chính.

 Hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH để được thanh toán phần chi phí chênh lệch vượt 6 tháng lương cơ sở gồm: giấy đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT (theo mẫu do BHXH Việt Nam ban hành); thẻ BHYT; giấy ra viện; bản chính các chứng từ hợp lệ (hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ có liên quan).

T.T

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN