Thạnh Phú đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trên các lĩnh vực

04/12/2020 - 07:01

BDK - Thời gian qua, hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả khá nổi bật. Năm 2020, huyện tổ chức lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận “Xoài tứ quý Thạnh Phú”; đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Giồng Luông” đối với các sản phẩm từ dừa.

“Xoài Tứ quý Thạnh Phú” đã được công bố Nhãn hiệu chứng nhận.

“Xoài Tứ quý Thạnh Phú” đã được công bố Nhãn hiệu chứng nhận.

Huyện triển khai thực hiện đề tài “Quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm xoài tứ quý huyện Thạnh Phú” và đề tài “Nghiên cứu, xây dựng quy trình sản xuất đất trồng hữu cơ theo phương pháp ủ yếm khí hỗn hợp phân chuồng với các phế phẩm, phụ phẩm từ cây dừa”. Phối hợp với Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển (Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) nghiên cứu xây dựng đề tài “Hiện trạng, tiềm năng và giải pháp phát triển kinh tế huyện Thạnh Phú đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Năm 2021, huyện tiếp tục phối hợp với Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển thực hiện đề tài nghiên cứu “Hiện trạng, tiềm năng và giải pháp phát triển kinh tế huyện Thạnh Phú đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; ứng dụng khoa học kỹ thuật để kéo dài chuỗi sản phẩm cây dừa, xoài.

Tin, ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN