Thắp sáng tuyến đường văn minh liên xã Phước Mỹ Trung - Thành An

30/04/2022 - 11:24

 Điện lực huyện Mỏ Cày Bắc đang thi công lắp đặt bóng đèn.

 Điện lực huyện Mỏ Cày Bắc đang thi công lắp đặt bóng đèn.

Tại ấp Phước Lý, Văn phòng Huyện ủy Mỏ Cày Bắc phối hợp với Đảng ủy xã Phước Mỹ Trung triển khai thắp đèn giai đoạn 1 tuyến đường liên xã Phước Mỹ Trung - Thành An tại khu vực ấp Phước Lý (xã Phước Mỹ Trung).

Đoạn đường Phước Lý liên xã Phước Mỹ Trung - Thành An có tổng chiều dài 1,48km, đã xây lộ bê-tông, với chiều ngang 3,5m. Hai bên đường trồng hoa.

Văn phòng Huyện ủy Mỏ Cày Bắc đã vận động kinh phí từ Tập đoàn liên minh Group, ở TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để trang bị đèn cho công trình, tổng số tiền 1,3 triệu đồng/bóng đèn, toàn tuyến trang bị được 30 bóng đèn. Đảng ủy xã Phước Mỹ Trung vận động kinh phí hoàn tất cột dựng cũng như công tác hoàn thành. Mỗi cột đèn có chiều cao 5,2m. Điện lực huyện Mỏ Cày Bắc hỗ trợ công tác lắp đặt bóng đèn, gian đoạn 1 tiến hành lắp 10/30 bóng đèn trong toàn tuyến.

Tin, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN