Thông báo giá mua điện từ các dự án/hệ thống điện mặt trời mái nhà năm 2022

15/02/2022 - 16:46

Công ty Điện lực Bến Tre thông báo giá mua điện từ các dự án/hệ thống điện mặt trời mái nhà năm 2022 như sau:

- Đối với các dự án ĐMTMN có ngày vận hành thương mại từ 1-6-2017 đến 30-6-2019 (thực hiện theo Quyết định 11/2017/QĐ-TTg của Chính Phủ): giá mua điện trong năm 2022 là 2.164 VNĐ/kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (tương đương 9,35 UScents/kWh).

- Đối với các hệ thống ĐMTMN có ngày vận hành thương mại từ 1-7-2019 đến 31-12-2020 (thực hiện theo Quyết định 13/2019/QĐ-TTg của Chính Phủ): giá mua điện trong năm 2022 là 1.939 VNĐ/kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (tương đương 8,38 UScents/kWh).

Công ty Điện lực Bến Tre trân trọng thông báo đến Quý khách hàng biết.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN