Thông báo giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện vào mục đích sinh hoạt

26/08/2021 - 11:58

BDK.VN - Công ty Điện lực Bến Tre thông báo việc hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện mục đích sinh hoạt bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 4.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN