Về cho vay người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

09/02/2023 - 19:50

Trong tháng 1-2023, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) phối hợp với các hội, đoàn thể cấp xã, trưởng ấp, tổ tiết kiệm và vay vốn đã cho 1.829 người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay, với số tiền 57 tỷ đồng để thực hiện sinh kế thoát nghèo bền vững. Dư nợ tín dụng CSXH đạt 3.403 tỷ đồng, tăng 21 tỷ đồng so với đầu năm, với 107.555 khách hàng vay vốn. Bên cạnh đó, các hội, đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người nghèo tiết kiệm chi tiêu, gửi tiết kiệm hàng tháng, góp phần đưa nguồn vốn huy động đạt 534 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so với đầu năm, tạo thêm nguồn lực để cho vay người nghèo.

Ngân hàng CSXH đang phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy nhanh tiến độ rà soát, lập danh sách người lao động có nhu cầu vay vốn để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong tháng 1-2023, ngân hàng đã cho vay 16 người lao động đi làm việc ở nước ngoài, với số tiền 1.327 triệu đồng. Bình quân mỗi người lao động vay gần 83 triệu đồng.

Trong tháng 2 và 3-2023, Ngân hàng CSXH ước cho 101 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng vay, với số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Người lao động có nhu cầu vay vốn liên hệ tổ tiết kiệm và vay vốn hoặc hội, đoàn thể cấp xã tại nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

Trần Văn Thành

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN