“1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”

26/05/2022 - 19:57

Liên đoàn Lao động tỉnh họp về việc triển khai thực hiện Chương trình số 3259. Ảnh: CTV

Liên đoàn Lao động tỉnh họp về việc triển khai thực hiện Chương trình số 3259. Ảnh: CTV

Ngày 15-12-2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Chương trình số 3259 về “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” với tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, từng bước đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội”; tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” và triển khai chủ đề hoạt động năm 2022 “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”.

Đối với Bến Tre, ngày 25-2-2022, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 58 thực hiện Chương trình số 3259 với những nội dung như sau: Sáng kiến tham gia chương trình là các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ hoặc đề tài nghiên cứu khoa học. Sáng kiến có tính mới trong phạm vi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) đó và được hội đồng sáng kiến hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị, DN đó công nhận. Sáng kiến đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ quan, đơn vị, DN đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực. Đề tài được nghiệm thu và ứng dụng trong thực tế từ tháng 9-2021, đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị, DN nơi ứng dụng đề tài khoa học đó xác nhận hiệu quả ứng dụng thực tế.

Theo kế hoạch, từ ngày 1-9-2021 đến 31-5-2022, phấn đấu đạt 3.000 sáng kiến. Từ ngày 1-6-2022 đến 1-9-2023, phấn đấu đạt 5.000 sáng kiến. Phấn đấu 10% công đoàn viên, cán bộ công đoàn trở lên, công chức, viên chức, người lao động thuộc các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có sáng kiến tham gia chương trình. Đến ngày 22-5-2022, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có 1.431 lượt nộp sáng kiến.

Để triển khai có hiệu quả, các cấp công đoàn ký kết chương trình phối hợp giữa công đoàn cơ sở với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, DN. Công đoàn cơ sở thành lập Tổ hỗ trợ sáng kiến giúp đoàn viên, người lao động hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến, hướng dẫn viết báo cáo sáng kiến và các thủ tục tham gia chương trình. Nghiên cứu, cụ thể hóa và lựa chọn các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, DN. Đẩy mạnh việc phát hiện, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tham gia chương trình.

Huyền Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN