Ðẩy mạnh triển khai ứng dụng bảo hiểm xã hội số

13/04/2021 - 20:36

BDK - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1751/UBND-KGVX ngày 5-4-2021 chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể, UBND các huyện, thành phố triển khai cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội (BHXH) số.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phổ biến, quán triệt cho 100% công chức, viên chức, người lao động đăng ký tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan BHXH, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của mỗi cá nhân, hoàn thành trước ngày 30-4-2021; giao BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về sử dụng VssID đảm bảo đúng các quy định về an toàn thông tin.

Việc triển khai cài đặt ứng dụng BHXH số giúp người lao động tiếp cận các tiện ích được BHXH Việt Nam cung cấp trên ứng dụng, thông tin đóng - hưởng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), tiến tới tích hợp, cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến lên ứng dụng trên thiết bị di động là bước đi phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình thực hiện chiến lược số của quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Đề án chuyển đổi số của Tỉnh ủy Bến Tre.

Ứng dụng BHXH số là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của BHXH Việt Nam, giúp người tham gia BHXH, BHYT dễ dàng tra cứu các thông tin như: thẻ BHYT, theo dõi quá trình tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; tra cứu mã số BHXH; cơ sở khám chữa bệnh BHYT và các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, dịch vụ hỗ trợ thẻ 24/7… và nhiều tiện ích khác tích hợp trên ứng dụng VssID - BHXH số.

Tài liệu hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID được BHXH tỉnh đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh, địa chỉ: https://bentre.baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/chuyen-muc-xa-hoi.aspx?ItemID=4785&CateID=0

TH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN