47 công đoàn cơ sở vững mạnh

09/01/2017 - 14:52
Chủ tịch CĐVC tỉnh Nguyễn Văn Kiên trao giấy khen cho các tập thể.

Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2016. Ông Trần Văn Tâm - Phó bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, ông Huỳnh Văn Tấn - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đến dự.

 

Hội nghị đánh giá cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc CĐVC tỉnh tận tụy với công việc, ý thức phấn đấu học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Các cấp ủy ngày càng quan tâm, nắm bắt, theo dõi, chỉ đạo giúp Công đoàn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động. Chính quyền tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp có trách nhiệm, cùng Công đoàn thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt. Các CĐCS trực thuộc CĐVC tỉnh đã làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Công đoàn đã phối hợp cùng chính quyền phát động phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt. Đoàn viên công đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn phát động. Cuối năm 2016, CĐVC tỉnh công nhận 47 CĐCS vững mạnh, 2 CĐCS không xếp loại do mới thành lập. CĐVC tỉnh đã tặng giấy khen cho 12 tập thể và 159 cá nhân cán bộ, đoàn viên công đoàn có thành tích trong hoạt động công đoàn và phong trào cán bộ, công chức, viên chức năm 2016; tặng giấy khen cho 4 tập thể ủy ban kiểm tra và 21 cán bộ công đoàn phụ trách nữ công.

Ông Huỳnh Văn Tấn - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị, năm 2017, CĐVC tỉnh bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phát động; tổ chức tốt hội nghị sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ, bầu đại biểu dự Đại hội LĐLĐ tỉnh. Công đoàn phát động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tham gia phong trào thi đua “Đồng khởi mới” gắn với thi đua sáng tạo, Đồng khởi khởi nghiệp…

 

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết
Từ khóa công đoàn

BÌNH LUẬN