Bổ sung 16 thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

01/05/2022 - 17:59

BDK - Từ ngày 4-5-2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh bổ sung 16 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thời gian qua, BHXH tỉnh đã triển khai thực hiện 9 TTHC về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các huyện. Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch thực hiện các TTHC về BHXH, BHYT, đơn vị này tiếp tục triển khai thêm 16 thủ tục như sau:

Lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH

1. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau.

2. Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu.

4. Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát.

5. Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

6. Giải quyết hưởng chế độ tử tuất.

 7. Giải quyết hưởng BHXH một lần.

 8. Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã.

9. Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam.

10.  Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH.

Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT

11. Ký hợp đồng khám, chữa bệnh (KCB) BHYT.

12. Thanh toán chi phí KCB BHYT với cơ sở KCB BHYT.

13. Thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT.

Lĩnh vực chỉ trả các chế độ BHXH

14. Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin cá nhân.

15. Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp.

16. Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận.

Tổng số TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nâng lên 25 TTHC. Nội dung cụ thể của từng TTHC thực hiện theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25-2-2021 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc công bố TTHC được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam. BHXH tỉnh vẫn duy trì tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC BHXH tỉnh địa chỉ số 176A3, đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 6, TP. Bến Tre, số điện thoại 02753.824.334.

 KC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • Nhà phân phối LiOA tại sài gòn