Các chốt kiểm dịch ra quân kiểm soát các tuyến đường thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg 

19/07/2021 - 12:45

Thực hiện theo tinh thần Công văn số 4123, ngày 18-7-2021 của UBND tỉnh về thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0 giờ 00 ngày 19-7-2021 trên phạm vi toàn tỉnh theo chỉ đạo tại Công văn số 969/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ, nhiều chốt kiểm dịch đã được kích hoạt nhằm kiểm soát, nhắc nhở, tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Ghi nhận vào ngày đầu thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, hầu hết người dân đều chấp hành tốt việc hạn chế đi lại, số ít người có việc cần đi lại đều tuân thủ việc khai báo, cung cấp các chứng từ liên quan và đều thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Xe tuyên truyền Cảnh sát trật tự tỉnh ra quân đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 16 trên các tuyến đường.

Xe tuyên truyền Cảnh sát trật tự tỉnh ra quân đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg trên các tuyến đường.

Chốt trạm tại Cầu Bến Tre 1,  TP. Bến Tre làm việc kiểm soát việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

Chốt trạm tại Cầu Bến Tre 1, TP. Bến Tre làm việc kiểm soát việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Chốt trạm tại xã Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre để tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

Chốt trạm tại xã Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre để tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Một chốt kiểm dịch tại Phường 8, TP. Bến Tre tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 16.

Một chốt kiểm soát dịch ại Phường 8, TP. Bến Tre tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN