Cần xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng khiếu kiện gây mất an ninh trật tự nơi công cộng

11/09/2020 - 15:52

BDK.VN - Khu đất Lạc Địa, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, từ thời Pháp thuộc đến nay thuộc Nhà nước quản lý, chưa bao giờ là sở hữu của các hộ dân. Hồ sơ để lại thời Pháp thì chủ sở hữu là của làng Phú Lễ (thuộc đất công), tổng diện tích 151,33ha. Làng Phú lễ cho người dân vào đào đìa để bắt cá vào mùa nước rọt; sau đó là căn cứ cách mạng kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau năm 1954, Chính quyền Cách mạng giao cho các hộ dân có khẩu đìa trước đây tiếp tục khai thác củi và cá.

Đến thời kỳ chống Mỹ, Lạc Địa là Căn cứ Cách mạng của các xã: An Bình Tây, Mỹ Nhơn, Phú Lễ, Phú Ngãi, Phước Tuy. Các hộ có khẩu đìa ngoài căn cứ khai thác cá, hàng năm nộp tiền thuê đất cho chế độ cũ, không có trường hợp nào được cấp quyền sở hữu.

Từ sau 1975 đến nay, khu đất Lạc Địa thuộc quyền quản lý của Nhà nước cho dân thuê để sản xuất và nộp tiền thuê cho chính quyền địa phương. Năm 1993, xã làm đê bao bảo vệ vùng nước ngọt khu Lạc Địa nên diện tích giảm còn 122,9ha, phần đất ruộng nằm ngoài đê bao tiếp tục khoán cho các hộ dân sử dụng nộp tiền thuê.

Đến năm 1995, để xác lập pháp lý, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND về việc giao phần đất khu vực Lạc Địa cho UBND xã Phú Lễ quản lý với diện tích 125,4ha, trong đó đất cho thuê là 121,16ha.

Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Ba Tri, khu Lạc Địa là đất nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, Bến Tre liên tiếp bị xâm nhập mặn, đáng quan tâm là độ mặn ngày càng cao và xâm nhập sâu, kéo dài làm cho nguồn nước ngọt thiếu trầm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân và phát triển kinh tế của địa phương.

Trước tình hình trên, tỉnh chủ trương khai thác khu Lạc Địa cho phù hợp với điều kiện xâm nhập mặn hiện nay là: Xây dựng khu dân cư tập trung gắn với làng nghề truyền thống của địa phương với diện tích 10ha; khu di tích Lịch sử cách mạng Bưng Lạc Địa với diện tích 13,5ha và Hồ chứa nước ngọt với diện tích 97,66ha, gồm các hạng mục: Hồ trữ nước ngọt 56,70ha, dung tích dự kiến 2.300.000m³; đường giao thông chiếm diện tích 10,56ha; cây xanh kết hợp với phát triển du lịch sinh thái với diện tích 30,40ha. Kinh phí do Trung ương đầu tư với tổng mức là 352.157 triệu đồng, giai đoạn 2021 - 2025, khi công trình hoàn thành sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế, xã hội của địa phương, cung cấp nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đồng thời, sẽ phát triển các ngành, nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trong khu và các vùng lân cận.

Thời gian qua, khi triển khai chủ trương trên, đa số người dân đều đồng thuận, tuy nhiên có một số hộ vì lợi ích cá nhân, trong đó có cả đảng viên đòi Nhà nước cấp quyền sở hữu, ngăn cản việc xây dựng hồ chứa nước ngọt khu Lạc Địa theo chủ trương của tỉnh.

Theo quy định Khoản 2 Điều 199 của Nghị định số 43/2014/NQ-CP, ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013, quy định người đang quản lý, sử dụng đất Nhà nước thuộc quỹ đất công của xã, phường, thị trấn thì không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất. Vì vậy, Nhà nước chỉ có thể cho thuê quyền sử dụng đất và người thuê phải nộp tiền theo đúng quy định. Vì vậy, chủ trương xây dựng hồ chứa nước ngọt, khu di tích và khu dân cư vì lợi ích cộng đồng là rất phù hợp với quy định của Nhà nước.

Thời gian qua, mặc dù lãnh đạo tỉnh đã nhiều lần đối thoại; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhưng vẫn còn một số đối tượng cố tình không chấp hành chủ trương, đã lôi kéo, kích xúi một số người dân ký tên vào đơn tập thể kiến nghị nhằm thực hiện ý đồ chiếm đoạt đất công, tổ chức khiếu kiện đông người; đặc biệt, ngày 10-9-2020, các đối tượng trên căn khẩu hiệu đi vòng quanh đường phố và tụ tập đông người trước cơ quan Nhà nước, gây phản cảm và bức xúc trong dư luận người dân, đó là hành vi cần phê phán.

Đề nghị mọi cán bộ, đảng viên cần nêu gương trong cấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm, mọi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Mọi người dân cần lên án những hành vi kích xúi, lôi kéo, khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự nơi công cộng, không có những hành động quá khích như: chống đối, xúc phạm danh dự lãnh đạo và người thi hành công vụ, đó là những hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý.

Vì sự ổn định và phát triển của địa phương, bà con nhân dân, đặc biệt là người dân xã Phú Lễ cần phát huy truyền thống đoàn kết cùng Đảng bộ và chính quyền địa phương thực hiện tốt chủ trương dự án xây dựng hồ chứa nước ngọt, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng mà biết bao người con của quê hương đã không tiếc máu xương để xây đắp nên.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN