Châu Thành tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2020

03/12/2020 - 12:58

BDK.VN - Ngày 3-12-2020, Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 3, khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2020. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng đến dự.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Huyện ủy Dương Văn Phúc cho rằng: Năm qua, huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội gặp một số khó khăn nhất định. Nhưng với sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và nhân dân, kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy nhìn chung ổn định. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện đạt và vượt. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm so kế hoạch, giá trị sản xuất toàn ngành đạt 27.554 tỷ đồng, đạt 93,02% so nghị quyết.

Tổng thu ngân sách thực hiện đạt 701,968 tỷ đồng, đạt 137,82% nghị quyết; trong đó, thu ngân sách nhà nước đạt 129 tỷ đồng, đạt 100% nghị quyết; tổng chi cân đối ngân sách ước đạt 701,968 tỷ đồng, đạt 137,82% so nghị quyết. Kết quả, đã có 20/25 chỉ tiêu đạt và vượt, đạt tỷ lệ 80%.

Tuy nhiên, cũng còn nhiều hạn chế cần rút kinh nghiệm, cả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và trong tổ chức thực hiện Nghị quyết như: Việc triển khai thực hiện chủ đề năm và 3 khâu đột phá của Huyện ủy mức độ chuyển biến ở một số mặt chưa rõ nét, tinh thần bứt phá chưa thật sự đồng bộ, trong đó có vai trò người đứng đầu; vẫn còn một số chi bộ, cấp ủy chưa quan tâm đúng mức cho công tác xây dựng Đảng ...

“Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm kiểm điểm, đánh giá một cách toàn diện, làm rõ những kết quả đạt được, những chuyển biến tích cực, những mặt còn hạn chế, yếu kém, nhất là chỉ ra những nguyên nhân yếu kém chủ quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2020. Trên cơ sở đó, thảo luận để đi đến thống nhất đề ra Nghị quyết năm 2021, năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị từng đồng chí với tinh thần trách nhiệm ca,o tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu, kết hợp giữa nội dung các văn bản với liên hệ thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2020; chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân; làm rõ thêm những vấn đề chưa được đánh giá đầy đủ, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để đi đến thống nhất” - Bí thư Huyện ủy Dương Văn Phúc nhấn mạnh.

Tin, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN