Chỉ đạo công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023

07/08/2022 - 17:51

BDK - Để đảm bảo tỷ lệ học sinh, sinh viên (HSSV) trên địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 100% theo quy định của Luật BHYT, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4476/UBND-KGVX về việc thực hiện BHYT HSSV năm học 2022-2023.

Thực hiện tốt BHYT HSSV góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe thế hệ trẻ. Ảnh: K. Châu

Thực hiện tốt BHYT HSSV góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe thế hệ trẻ. Ảnh: K. Châu

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh (BHXH) tỉnh hướng dẫn liên ngành thực hiện BHYT HSSV năm học 2022-2023. Đảm bảo HSSV tại các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh tham gia BHYT đạt 100% từ năm học 2022-2023 trở về sau. Phối hợp với BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông BHYT HSSV; chỉ đạo phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan BHXH trên địa bàn tỉnh tổ chức các hình thức thông tin, truyền thông phù hợp đến toàn thể giáo viên, phụ huynh, HSSV ở tất cả các trường học nắm rõ lợi ích thiết thực khi tham gia BHYT.

Phối hợp với Sở Y tế kịp thời kiện toàn hệ thống y tế học đường, đáp ứng hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em HSSV ngay tại cơ sở giáo dục. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ kinh phí mua BHYT cho học sinh cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Theo dõi, kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác BHYT HSSV, đảm bảo các điều kiện, quy định về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục.

BHXH tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2022-2023. Kịp thời tổ chức tổng kết đánh giá kết quả công tác BHYT HSSV năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ BHYT HSSV năm học 2022-2023. Hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh để thực hiện hiệu quả BHYT HSSV trong năm học mới.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn và thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh đẩy mạnh truyền thông về BHYT HSSV; giúp cho phụ huynh, HSSV hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi từ đó chủ động tham gia BHYT HSSV để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Phối hợp với các cơ sở giáo dục tiếp tục cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số đến phụ huynh, HSSV. Tuyên truyền về tiện ích của ứng dụng VssID, sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để thay thế thẻ BHYT giấy khi khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng khi làm thủ tục khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Sở Y tế tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh BHYT, tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho HSSV khi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH thực hiện tốt công tác BHYT HSSV năm học 2022-2023, đảm bảo HSSV tham gia BHYT đạt 100% từ năm học 2022-2023 trở về sau.

Kim Châu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN