Chú trọng công tác phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn

03/08/2016 - 06:59
Lễ kết nạp công đoàn viên mới.

Xác định công tác phát triển đoàn viên là một hoạt động quan trọng nhằm tập hợp đông đảo người lao động vào tổ chức công đoàn (CĐ), xây dựng công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh; thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lấy năm 2016 là năm phát triển đoàn viên, các cấp CĐ đã tập trung nhiều giải pháp để thực hiện tốt việc phát triển đoàn viên và tổ chức CĐ.

 

Công đoàn các Khu công nghiệp: đẩy mạnh phát triển đoàn viên

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc - Phó chủ tịch CĐ các Khu công nghiệp (KCN) cho biết: Ngay từ đầu năm, CĐ các KCN đã tích cực khảo sát, nắm chắc tình hình phát triển doanh nghiệp, công nhân lao động trên địa bàn; trên cơ sở đó đã tiến hành xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo chỉ tiêu được LĐLĐ tỉnh giao, đồng thời triển khai văn bản chỉ đạo đến 100% CĐCS trực thuộc. Tính đến cuối tháng 7-2016, tổng số đoàn viên phát triển được là 4.816, đạt 102,87% so với chỉ tiêu.

Đối với công tác vận động thành lập tổ chức CĐ tại các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định, thực hiện Điều 17 của Điều lệ CĐ Việt Nam, CĐ các KCN vận động trực tiếp công nhân lao động để thực hiện phát triển đoàn viên. Đi đôi với công tác phát triển đoàn viên, CĐ các KCN tiến hành khảo sát, nắm chắc số lượng các doanh nghiệp đang hoạt động trong 2 KCN, phân loại các đơn vị có đủ điều kiện để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS với khẩu hiệu “Vì quyền lợi của mình, công nhân lao động hãy gia nhập tổ chức CĐ”.

Bên cạnh tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, CĐ các KCN còn sát cơ sở để kịp thời hướng dẫn, giúp sức cho các CĐCS về kỹ năng, nội dung hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động CĐ, đồng thời phải làm cầu nối giữa người sử dụng lao động và công nhân lao động, góp phần tích cực trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại các doanh nghiệp. Từ đó các chủ doanh nghiệp tin tưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức CĐ. Các CĐCS từng bước khẳng định được chức năng, vai trò của tổ chức CĐ trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động với phương châm “Ở đâu công nhân khó, ở đó có CĐ” và luôn hướng về người lao động...

Giồng Trôm: thành lập tổ chức công đoàn hướng về cơ sở

Theo ông Lê Phát Triển - Chủ tịch LĐLĐ huyện Giồng Trôm, từ đầu năm đến nay, Giồng Trôm đã phát triển 648/400 đoàn viên, đạt 162% chỉ tiêu, thành lập mới 3 tổ chức CĐCS khu vực ngoài nhà nước, đạt 150% chỉ tiêu.

CĐ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức CĐ đối với việc xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Đồng thời, đề cao được vai trò của tổ chức CĐ trong thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và đoàn viên CĐ. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và của huyện Giồng Trôm nói riêng.

Chia sẻ về giải pháp, ông Triển cho biết: Dựa trên kế hoạch và chỉ tiêu của LĐLĐ tỉnh đề ra, LĐLĐ huyện xây dựng kế hoạch triển khai sâu rộng từ trong Ban Chấp hành LĐLĐ huyện đến từng tổ chức CĐCS; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng chí chủ tịch LĐLĐ huyện phụ trách và trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước. Tích cực tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự hỗ trợ của từng thành viên trong ban chỉ đạo, vận động thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước. Thường xuyên khảo sát nắm chắc số lượng doanh nghiệp có đủ điều kiện để tuyên truyền, vận động thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với khẩu hiệu “Vì quyền lợi của mình, công nhân lao động hãy gia nhập tổ chức CĐ”.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện còn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức CĐ, hướng về cơ sở, lấy CĐCS làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, công nhân lao động làm đối tượng vận động. Chuyển mạnh hoạt động CĐ vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động. Nâng cao chất lượng nguồn lao động, tinh thần trách nhiệm của công nhân lao động.

“Với những giải pháp đã làm và để duy trì kết quả đã đạt, thời gian tới, LĐLĐ huyện Giồng Trôm thường xuyên đổi mới phương thức tiếp cận với doanh nghiệp, tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện với người lao động, thành lập CĐCS theo điều kiện thích hợp, tích cực ở mỗi đơn vị; có kế hoạch khảo sát, đánh giá, nâng chất lượng hoạt động của tổ chức CĐ nhằm tạo vị thế, tiếng nói của tổ chức CĐ ở từng công ty, doanh nghiệp, đơn vị để tổ chức CĐ thật sự là niềm tin đối với người lao động, sự thuyết phục đối với người sử dụng lao động; tiếp tục kiện toàn tổ chức, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện và sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của ban chỉ đạo vận động thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước” - ông Phát Triển cho biết.

Tính từ đầu năm 2016 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã phát triển mới 6.974 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên trong tỉnh lên 76.053; thành lập mới 22 đơn vị (trong đó phát triển mới 16, tách ra 6) nâng tổng số tổ chức CĐ trong toàn tỉnh là 1.156. Chỉ tính riêng Tháng Công nhân, các cấp CĐ đã phát triển mới 1.858 công đoàn viên, thành lập mới 11 tổ chức CĐ (trong đó mới thành lập 5, tách 6).

 

Bài, ảnh: Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN