Chuyển mục đích sử dụng đất nuôi thủy sản để làm nhà ở

05/09/2021 - 18:35

Ông Nguyễn Mạnh Hà có nhu cầu tư vấn: Tôi muốn chuyển 5 công đất nuôi tôm (đã bỏ không) để làm nhà ở và chăn nuôi bò. Xin hỏi: Đất nuôi tôm có thể chuyển sang làm nhà ở được không? Thủ tục ra sao?

Thắc mắc của ông được luật sư Lê Vũ Hồng Huệ (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Đất nuôi tôm như ông trình bày là đất nông nghiệp dùng để nuôi trồng thủy sản, được quy định tại Điều 10 Luật Đất đai năm 2013. Mặt khác, theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

 b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

….

Theo quy định, đất nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm) được xác định là đất nông nghiệp, đất ở được xác định là đất phi nông nghiệp. Do vậy, ông cần làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp huyện) nơi có đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về thuế. Cụ thể là ông phải làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng từ đất nuôi tôm sang đất ở thì mới được phép cất nhà.

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 30/2014/TT- BTNMT ngày 2-6-2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), ông cần thực hiện các thủ tục sau:

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất gồm các loại giấy tờ như: đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu (liên hệ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai của huyện (bộ phận một cửa) nơi ông có bất động sản; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Bước 2: Nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Ông nộp 1 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Phòng TN&MT huyện (nơi có đất) để được giải quyết theo thẩm quyền.

Phòng TN&MT sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 3 ngày làm việc, cơ quan này sẽ thông báo và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Nộp tiền sử dụng đất theo thông báo nộp tiền sử dụng đất.

- Bước 4: Nhận kết quả.

Người sử dụng đất nhận quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Phòng TN&MT nơi đã nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN