Điều chỉnh tăng giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế

12/09/2019 - 20:39

Từ ngày 20-8-2019, mức giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế, giá một số dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm được điều chỉnh tăng. Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư số 13/2019/TT-BYT  ban hành  ngày 5-7-2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30-11-2018  của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Theo đó, từ ngày 20-8-2019 mức giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế, giá một số dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm được điều chỉnh tăng.

Như vậy, người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh sẽ được thanh toán tiền bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh nhiều hơn hiện nay. Đối với những ai không tham gia bảo hiểm y tế thì số tiền phải chi trả khi khám bệnh, chữa bệnh sẽ nhiều hơn.

Người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại thông tư này và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau thời điểm thực hiện mức giá quy định tại thông tư này tiếp tục áp dụng mức giá đã được cấp có thẩm quyền đã phê duyệt trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại thông tư này cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.

BHXH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN