Gần 2 ngàn bánh trung thu cho trẻ em nghèo, đặc biệt khó khăn

18/09/2018 - 20:54

Trên cơ sở số lượng đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ), Liên đoàn Lao động tỉnh đã phân bổ số lượng bánh trung thu cho liên đoàn lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức với tổng số 1.900 phần (từ 50 - 300 phần/đơn vị) để tặng cho trẻ em từ 1 - 15 tuổi là con của đoàn viên, CNLĐ nghèo, đặc biệt khó khăn. Các cấp công đoàn cần phối hợp với chính quyền đồng cấp, chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động để được hỗ trợ kinh phí tổ chức Tết Trung thu. Bên cạnh đó, công đoàn vận động nguồn lực xã hội từ các tổ chức, cá nhân để khen thưởng, trao học bổng, học phẩm cho con của đoàn viên, CNLĐ học giỏi và các trường hợp nghèo, khó khăn, có nguy cơ bỏ học.

Theo Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Huỳnh Văn Tấn, các cấp công đoàn phải đảm bảo tất cả trẻ em là con của đoàn viên, CNLĐ được nhận bánh và lồng đèn để vui Tết Trung thu. Hình thức tổ chức cần đa dạng, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổ chức Tết Trung thu phải tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm, ý nghĩa và hiệu quả. Công đoàn quan tâm đến trẻ em là con của đoàn viên, CNLĐ nghèo, đặc biệt khó khăn. Cùng với tổ chức Tết Trung thu, công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thúc đẩy phong trào xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Minh Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN