Gương sáng trong công tác khuyến học

24/06/2024 - 05:33

BDK - Cô Nguyễn Thị Cẩm Dung, giáo viên hưu trí, Chủ tịch Hội Khuyến học (KH) xã Phú Sơn (Chợ Lách) đã nhận thức được vai trò quan trọng của học tập để hoàn thiện bản thân và xây dựng quê hương. Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư khóa XIII, cô đã củng cố thêm nhận thức của bản thân về vai trò, ý nghĩa của công tác KH, khuyến tài (KT), xây dựng xã hội học tập (XDXHHT), xem học tập là nhiệm vụ suốt đời của mỗi người dân, góp phần đem lại hiệu quả trong lao động, sản xuất và công tác.

Cô Nguyễn Thị Cẩm Dung (thứ ba, trái sang) nhận bằng khen của UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW.  Ảnh: Thanh Đồng

Với cô Dung, việc tham mưu cho Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ đạo XDXHHT tổ chức thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KH, KT, XDXHHT cũng như các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ban Chỉ đạo XDXHHT huyện được thường xuyên, đầy đủ, sát thực tế địa phương. Các nội dung thực hiện điển hình ở xã như thực hiện công tác KH, KT, XDXHHT; khen thưởng động viên kịp thời các tập thể, cá nhân cán bộ hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nắm được nội dung trọng tâm của công tác KH, KT theo tinh thần Kết luận số 49-KL/TW và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác KH giai đoạn 2021 - 2030, cô Dung đã kịp thời tham mưu Đảng ủy, UBND xã củng cố kịp thời Hội KH xã. Đến nay, Ban Chấp hành Hội ở Phú Sơn có 25 thành viên, 6 chi hội ở các ấp, 2 chi hội trường học, 4 ban KH ở các tổ chức tôn giáo, 4 đơn vị học tập, tổng số hội viên trên toàn xã 2.241/6.039 hội viên.

Để công tác KH, KT, XDXHHT được đông đảo người dân tham gia thực hiện, cô đã cùng hội viên Hội KH xã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền qua các hình thức như: sinh hoạt câu lạc bộ, nhóm sở thích, phát huy vai trò của các tổ chức hội chính trị, người có uy tín trong xã hội. Từ đó, các chính sách về KH, KT, XDXHHT của các cấp từ Trung ương đến địa phương được phổ biến rộng rãi đến quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên ở Phú Sơn. Các trường học, trung tâm học tập cộng đồng của xã tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề như: sức khỏe, khoa học, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; phòng chống hạn mặn, hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường, các lớp tập huấn kỹ thuật bonsai… đã thu hút đông đảo người dân, cán bộ, đảng viên ở địa phương tham gia. Cô đã phát huy và sử dụng có hiệu quả các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường, các thiết chế văn hóa theo hướng phù hợp, sát đối tượng và nhu cầu của người dân địa phương.

Từ các hoạt động đồng bộ, tích cực của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo XDXHHT Phú Sơn và vai trò tích cực, gương mẫu đi đầu của cô Dung, công tác KH, KT ở Phú Sơn đạt kết quả phấn khởi. Số hộ đăng ký gia đình học tập tăng lên đáng kể. Nếu như năm 2019, xã có 80,32% số hộ đăng ký đạt thì đến năm 2023, tỷ lệ này là 85,06%, có 2 dòng họ được công nhận dòng họ hiếu học, 6/6 ấp được công nhận cộng đồng học tập. Phong trào KH, KT trên địa bàn xã phát triển mạnh mẽ. Cô Dung cùng Ban Chấp hành Hội đã tích cực phối hợp vận động quỹ KH, KT trên 1 tỷ đồng. Riêng năm 2023, Hội đã vận động quỹ tiền mặt của xã và ấp gần 200 triệu đồng; phát 104 suất học bổng, trị giá 52 triệu đồng; tặng 123 suất quà cho học sinh nghèo, trị giá tổng cộng 37 triệu đồng, khen thưởng cho 100% học sinh giỏi, xuất sắc… Cô đã cùng các cấp hội, các trường học ở Phú Sơn tổ chức các hoạt động, góp phần xây dựng xã đạt phổ cập xóa mù chữ mức độ 2.

Với sự nhiệt tình, tâm huyết, trong những năm qua, cô Dung đã nhận được nhiều giấy khen của UBND huyện Chợ Lách và tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư, cô Dung đã vinh dự nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Nguyễn Thy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN