Hoàn thành tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi cấp huyện

08/08/2022 - 16:52

BDK.VN - Tính đến ngày 31-7-2022, việc tổng kết, đánh giá kết quả 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ tại 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đúng tiến độ UBND tỉnh đề ra tại kế hoạch số 2760 ngày 12-5-2022.

Khách hàng đến giao dịch tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Nam.

Khách hàng đến giao dịch tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Nam.

Việc cấp huyện hoàn thành tổng kết làm cơ sở cho UBND tỉnh thực hiện đánh giá toàn diện về kết quả đạt được trong 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. Tìm ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó, có đánh giá chung và bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình triển khai thực hiện. Định hướng quan điểm, mục tiêu và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới (đến năm 2030).

Dự kiến, hội nghị tổng kết cấp tỉnh sẽ diễn ra trước ngày 30-9-2022. Tại hội nghị này, UBND tỉnh có những kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ những vấn đề khó khăn; những vấn đề cần bổ sung nhằm giải quyết vướng mắc, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách, để việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN