Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

15/04/2021 - 12:29

BDK.VN - Sáng 15-4-2021, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh khai mạc hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị. 

Trong thời gian 1,5 ngày, các đại biểu được Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Khối báo cáo các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam và an ninh quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Võ Văn Kiệt nhấn mạnh: Trong quá trình dự hội nghị, các đại biểu chú ý theo dõi, ghi chép những nội dung cơ bản được quán triệt, đồng thời tiếp tục nghiên cứu các văn kiện hiểu sâu, nắm chắc từng vấn đề để hành động và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất. Sau hội nghị triển khai, quán triệt, các cấp ủy trực thuộc triển khai trong đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN