Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư  

22/04/2024 - 17:39

BDK.VN - Ngày 22-4-2024, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Tại điểm cầu tỉnh, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; các Ban thuộc HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan, đơn vị của Trung ương (ngành dọc) đóng trên địa bàn tỉnh; Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 689/CT-TTg ngày 18-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ của tỉnh (Theo Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 3-7-2019 của UBND tỉnh); tập thể Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy; lãnh đạo 3 huyện biển (Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú) và lãnh đạo các xã, thị trấn thuộc 3 huyện ven biển, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức hội, hiệp hội, hợp tác xã về sản xuất, khai thác, chế biến, xuất khẩu thủy sản đóng trên địa bàn các huyện tham dự.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan báo cáo những nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10-4-2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang báo cáo chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Chính phủ về triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10-4-2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Theo Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, để tháo gỡ thẻ vàng, trước mắt, cần đẩy mạnh công tác truyền thông để mọi người, các ngành, địa phương thấm nhuần, ý thức trách nhiệm, chung tay, góp sức, quyết tâm tiếp thu và nghiêm túc trong triển khai các khuyến nghị của EC. Hoàn thiện quy định pháp luật đủ xử phạt hành vi vi phạm. Triển khai đồng bộ, quyết liệt trong quản lý tàu cá; xuất xứ hàng hóa; điều tra xác minh xử lý triệt để IUU không có ngoại lệ.

Tập trung nguồn lực triển khai các khuyến nghị của EC. Về dài hạn, phải gỡ thẻ vàng trong 1 - 2 năm tới, không để tái phạm. Rà soát, chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái. Nâng cao năng lực, đảm bảo cơ chế chính sách cho lực lượng thực thi pháp luật, hoạt động hiệu quả. Ưu tiên đầu tư phát triển ngành thủy sản. Tăng cường hợp tác quốc tế, phân định vùng biển. Thực hiện các điều ước quốc tế đã cam kết. Tích cực triển khai quy hoạch quốc gia phát triển ngành thủy sản bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu thuận lợi, khó khăn, đánh giá lại việc thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU; chia sẻ kinh nghiệm; nhiệm vụ, giải pháp để chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao ý kiến phát biểu của đại biểu, thể hiện sự cam kết thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và chương trình động của Ban Cán sự đảng Chính phủ. Các cấp, các ngành và nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc, đầy đủ và hành động mạnh mẽ, sát sườn hơn trong quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng. Tháo gỡ thẻ vàng là việc làm cấp bách, lâu dài. Cần tiếp tục hoàn thiện Luật Thủy sản. Theo dõi số lượng tàu cá, số lượng truy xuất nguồn gốc, việc thực thi pháp luật. Nghiên cứu cách làm hay từ các nước để vận dụng vào thực tế Việt Nam. Nếu còn tồn tại thẻ vàng thì sẽ gây thiệt hại cho Việt Nam.

 Hội nghị hôm nay, mong muốn với quyết tâm cao để thực hiện mục tiêu tháo gỡ thẻ vàng trong năm 2024. Phải vượt qua thách thức, pháp luật nghiêm, xử lý vi mức độ phạm hợp lý, đưa pháp luật vào cuộc sống. Cấp ủy, cơ quan, tổ chức, người đứng đầu, ngư dân, người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm. Tuy còn nhiều thách thức, nhưng tin tưởng với  nhận thức đầy đủ, hành động quyết liệt sẽ đạt mục tiêu đề ra. Về lâu dài, phải phát triển nghề cá theo hướng minh bạch, trách nhiệm, bền vững; phải có chính sách đặc thù phát triển ngành thủy sản.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị kịp thời biểu dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, kiểm tra, nhắc nhở cá nhân, tổ chức chưa thực hiện nghiêm; chú trọng tạo sự đồng thuận, quan tâm đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của ngư dân. Có như thế ngư dân mới tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

“Tôi tin tưởng rằng, Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10-4-2024 của Ban Bí thư và chương trình hành động của Ban Cán sự đảng Chính phủ về triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10-4-2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản sẽ đi vào cuộc sống thiết thực. Năm 2024 sẽ tháo gỡ thẻ vàng. Ngành thủy sản tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Ngư dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Sau hội nghị hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có văn bản trao đổi công việc với Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành, địa phương ven biển. Trong đó, có nêu rõ giải pháp, công việc cần làm, phát huy việc làm tốt, khắc phục việc làm chưa tốt để triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10-4-2024 của Ban Bí thư.

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN