Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thuế năm 2013

20/01/2013 - 16:06

Ngày 17-1-2013, tại hội trường Chi nhánh Viettel Bến Tre, Cục Thuế tỉnh đã tham dự hội nghị trực tuyến của Tổng cục Thuế triển khai công tác thuế năm 2013. Ông Nguyễn Hồng Điệp - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chủ trì cầu truyền hình trực tuyến Bến Tre.

 

Năm 2012, tổng thu ngân sách cả nước đạt hơn 607.844 tỷ đồng, đạt 104% so với dự toán, tăng 12% so với năm 2011. Trong đó, hai nguồn thu chính là dầu thô và thu nội địa được ngành thực hiện vượt mức chỉ tiêu giao (thu dầu thô ước đạt hơn 140.107 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2011; thu nội địa đạt hơn 467.737 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm 2011). Có 6/14 khoản thu vượt dự toán, 7/14 khoản thu có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2011. 47/63 tỉnh, thành hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2012. 

Trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2013, ngành thuế tập trung thực hiện 5 mục tiêu: thu ngân sách Nhà nước đạt 644.500 tỷ đồng; tham gia cùng Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; triển khai các bộ Luật: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế bảo vệ môi trường; đẩy mạnh việc cải cách hiện đại hóa ngành thuế; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát ngân sách Nhà nước…

Ngoài ra, Hội nghị còn được nghe các báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra của ngành thuế trong năm 2012 và giải pháp năm 2013; báo cáo công tác cải cách thể chế, chính sách thuế năm 2012 và định hướng năm 2013; những ý kiến đóng góp, thảo luận của Cục thuế các địa phương; Quyết định khen thưởng của Tổng cục Thuế cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2012.

 

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN