Hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1-7-2022

05/07/2022 - 05:53

BDK.VN - Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bến Tre, kể từ ngày 1-7-2022, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Bến Tre sẽ thực hiện đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) theo quy định mới về mức lương tối thiểu và mức đóng mới vào quỹ BHTNLĐ, BNN.

Cụ thể, mức lương tối thiểu mới được áp dụng: Mức 4.160.000 đồng/tháng (20.000 đồng/giờ), áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn TP. Bến Tre và huyện Châu Thành (vùng II). Mức 3.640.000 đồng/tháng (17.500 đồng/giờ), áp dụng đối với đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện Mỏ Cày Nam, Bình Đại, Ba Tri (vùng III). Mức 3.250.000 đồng/tháng (15.600 đồng/giờ), áp dụng cho các huyện còn lại (vùng IV).

Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó. Người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Theo đó, các nội dung đã thực hiện trong đó có chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao động.

BHXH tỉnh Bến Tre yêu cầu, chậm nhất đến ngày 31-7-2022, các đơn vị sử dụng lao động hoàn thành nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động theo quy định lương tối thiểu mới. Sau thời hạn trên đơn vị chưa điều chỉnh, cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của những người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu mới bằng mức lương tối thiểu mới đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất đến khi đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định.

Bên cạnh đó, mức đóng vào quỹ BHTNLĐ, BNN cũng được BHXH tỉnh Bến Tre hướng dẫn như sau: Chính sách giảm mức đóng Quỹ BHTNLĐ, BNN bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thời gian áp dụng 12 tháng, từ ngày 1-7-2021 đến hết ngày 30-6-2022. Do đó, kể từ 1-7-2022, đơn vị sử dụng lao động tiếp tục thực hiện đóng quỹ BHTNLĐ, BNN mức đóng bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27-5-2020 quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ BHTNLĐ, BNN.

BHXH tỉnh Bến Tre đề nghị các đơn vị sử dụng lao động phối hợp thực hiện theo hướng dẫn trên để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì phản ánh về BHXH tỉnh (qua phòng Quản lý thu, điện thoại 02753.825.141; 02753.827.368) để trao đổi, phối hợp.

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN