Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020

22/03/2020 - 20:28

BDK - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020.

Nội dung gồm: Tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa và hành động hưởng ứng chiến dịch bằng hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình; treo băng-rôn khẩu hiệu tại các cơ quan, đơn vị, các khu tập trung đông dân cư (từ ngày 20 đến 28-3-2020). Vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất 2020 từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 thứ Bảy, ngày 28-3-2020.

Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Mọi cá nhân và tổ chức tại Việt Nam đều có thể tham gia bằng nhiều hình thức như tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết hoặc tổ chức các hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu.

Huỳnh Anh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN