Kịp thời hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch Covid-19

03/10/2021 - 20:04

BDK - Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh đã khẩn trương triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

BHXH hoàn tất rà soát và thông báo đến 1.389 đơn vị đủ điều kiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, với 62.800 người lao động. Tổng số tiền tạm tính dừng đóng 12 tháng trên 20 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30-8-2021, BHXH tỉnh tiếp nhận và giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất 2 đơn vị, 975 lao động, tổng số tiền tạm dừng đóng 6 tháng là 3,428 tỷ đồng. Xác nhận danh sách lao động nghỉ việc không hưởng lương 112 đơn vị, với 3.334 lao động, tổng số tiền 11,137 tỷ đồng. Xác nhận danh sách lao động ngừng việc 8 đơn vị, với 106 lao động, số tiền xác nhận hỗ trợ 112 triệu đồng. Xác nhận danh sách người lao động ngừng việc 2 đơn vị, với 85 lao động, số tiền đề nghị vay vốn 273,7 triệu đồng.

BHXH tỉnh đã giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp kịp thời cho người thụ hưởng, đúng quy định, tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội. Ngành đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 382 người hưởng mới hưu trí hàng tháng; BHXH một lần 9.710 lượt; ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 34.394 lượt; trợ cấp thất nghiệp 6.606 lượt; hỗ trợ học nghề 44 lượt. Tổng số tiền được chi trả từ quỹ BHXH 1.053 tỷ đồng; quỹ bảo hiểm thất nghiệp số tiền 110 tỷ đồng.

KC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN