Ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu thuế

10/07/2018 - 19:01

BDK - Ngày 10-7-2018, Cục Thuế tỉnh tổ chức lễ ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu thuế giữa Cục Thuế và Bưu điện tỉnh. Ông Nguyễn Văn Nam - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đến dự.

Ông Trương Văn Sơn - Giám đốc Bưu điện tỉnh và ông Lê Văn Minh - Cục trưởng Cục Thuế thực hiện ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu thuế.

Ông Trương Văn Sơn - Giám đốc Bưu điện tỉnh và ông Lê Văn Minh - Cục trưởng Cục Thuế thực hiện ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu thuế. 

Ông Lê Văn Minh - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai, ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu sẽ tạo thuận lợi cho người nộp thuế, tạo cơ hội để đơn vị ủy nhiệm thu phát huy tốt các điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực sẵn có để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Bưu điện tỉnh sau khi ký kết nhận ủy nhiệm thu thuế sẽ cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng để người nộp thuế có thể lựa chọn và chủ động thanh toán thuế nhằm giảm thời gian thực hiện thủ tục nộp thuế; giúp đảm bảo thực hiện đúng quy trình, đảm bảo số thuế thu của người nộp thuế được nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, cán bộ được ủy nhiệm thu thực hiện nghiêm túc quy trình thu thuế, đảm bảo thuận lợi cho người nộp thuế và nghiêm túc chấp hành các quy trình, quy chế của Cục Thuế và Bưu điện đã thống nhất ban hành.

Hợp đồng ủy nhiệm thu thuế có hiệu lực từ ngày 1-9-2018.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN