Lao động được hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

07/10/2021 - 20:26

BDK - Hiện Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh đã gửi thông báo cho tất cả các doanh nghiệp (DN) thuộc diện giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); đồng thời, chuyển danh sách và thông tin của người lao động (NLĐ) tại đơn vị, DN do cơ quan BHXH tỉnh đang quản lý, để DN xác nhận, nhằm thực hiện hỗ trợ cho NLĐ từ Quỹ BHTN. Ước tổng số tiền giảm mức đóng BHTN và chi hỗ trợ NLĐ là 122 tỷ đồng.

Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.  

Để kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 5-10-2021, UBND tỉnh có công văn gửi BHXH tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24- 9-2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN.

Theo Quyết định số 28/2021/QĐ[1]TTg của Thủ tướng Chính phủ, NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được hỗ trợ bằng tiền từ kết dư Quỹ BHTN. Đối tượng được hỗ trợ, gồm: NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30- 9-2021 (có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH), không bao gồm các trường hợp sau: NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân. NLĐ đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ. NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động (hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 30-9- 2021) có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hằng tháng. Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Căn cứ tính mức hỗ trợ dựa trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN của NLĐ tại thời điểm ngày 30-9-2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp NLĐ đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đến ngày 30-9-2021 chưa có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng làm căn cứ để xác định mức hỗ trợ của NLĐ là tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng tại thời điểm ngày 30-9-2021.

Mức hỗ trợ một lần bằng tiền, cụ thể như sau:

Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người; từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2,1 triệu đồng/người; từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2,4 triệu đồng/người; từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2,65 triệu đồng/người; từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2,9 triệu đồng/người; từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3,3 triệu đồng/người.

Phó giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Tho cho biết: Hiện BHXH tỉnh đang quản lý 2.245 đơn vị tham gia BHTN với 71.773 lao động. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của BHXH Việt Nam, ngày 3-10- 2021, BHXH tỉnh thực hiện rà soát lại tất cả đơn vị trên toàn tỉnh. Kết quả, có 1.289 đơn vị đủ điều kiện giảm mức đóng vào Quỹ BHTN với 44.749 lao động. Tổng số tiền (tạm tính) giảm sơ bộ 1% Quỹ BHTN trong 12 tháng là trên 30 tỷ đồng. Các DN thực hiện làm đúng theo mẫu, BHXH sẽ tiến hành chi ngay.

BHXH tỉnh đã chuyển danh sách và thông tin của NLĐ tất cả đơn vị, DN đủ điều kiện với khoảng 62 ngàn lao động (do cơ quan BHXH tỉnh đang quản lý), để DN xác nhận và bổ sung đầy đủ thông tin của NLĐ theo mẫu gửi về BHXH tỉnh chậm nhất vào ngày 10-11- 2021, nhằm thực hiện hỗ trợ cho NLĐ từ Quỹ BHTN. Tổng mức chi hỗ trợ cho NLĐ khoảng 92 tỷ đồng. Ước tổng số tiền giảm mức đóng BHTN và chi hỗ trợ NLĐ là 122 tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và góp phần phòng chống dịch Covid-19, BHXH tỉnh yêu cầu các đơn vị, DN phối hợp với các ngân hàng để NLĐ mở tài khoản cá nhân nhận hỗ trợ. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ thì đơn vị phản hồi với cơ quan BHXH bằng văn bản; NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ thì thông báo để người sử dụng lao động biết.

Theo BHXH tỉnh, việc hỗ trợ từ Quỹ BHTN nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước chia sẻ khó khăn với NLĐ và người sử dụng lao động tham gia BHTN trong bối cảnh ảnh hưởng dịch Covid-19.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN