Một số thông tin quy định hoàn trả tiền đóng bảo hiểm y tế

04/08/2022 - 19:45

BDK - Theo quy định tại Điều 20 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26-6-2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, quy định về hoàn trả tiền đóng BHYT cho người tham gia được thực hiện như sau:

Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ về bảo hiểm tại Bảo hiểm xã hội tỉnh. Ảnh: CTV

Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ về bảo hiểm tại Bảo hiểm xã hội tỉnh. Ảnh: CTV

Người đang tham gia BHYT theo đối tượng tại khoản 4, 5 Điều 17 (nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình) được hoàn trả tiền đóng BHYT trong 3 trường hợp: Người đang tham gia BHYT (thuộc nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình) được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định của Luật BHYT). Người được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT. Người bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng đối với đối tượng được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới. Từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực đối với đối tượng được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT. Từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng đối với đối tượng bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Nếu người đang tham gia BHYT thuộc trường hợp được hoàn trả tiền đóng BHYT nêu trên, liên hệ với cơ quan BHXH nơi tham gia BHYT để được hướng dẫn lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) để được hoàn trả số tiền đóng BHYT theo quy định.

Phòng TT&PTĐT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN