Công ty Điện lực Bến Tre

Nâng cao hiệu quả công tác pháp chế và cải cách hành chính năm 2022

17/08/2022 - 16:17

BDK.VN - Công ty Điện lực Bến Tre tăng cường kiểm tra công tác quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật của Nhà nước, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Điện lực Ba Tri.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Điện lực Ba Tri.

Công tác kiểm tra định kỳ nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác pháp chế tại các đơn vị trực thuộc; kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để tổng hợp đánh giá công tác pháp chế trong toàn Công ty và làm cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch công tác pháp chế cho kỳ tiếp theo.

Nội dung kiểm tra gồm các hạng mục: công tác nhân sự; công tác góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế quản lý nội bộ do Tập đoàn, Tổng công ty và Công ty Điện lực Bến Tre ban hành; công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật; công tác cải cách hành chính, xây dựng, phát triển, quản lý nhãn hiệu EVN, thương hiệu EVN; công tác quản lý việc ký kết và thực hiện hợp đồng; công tác tư vấn cho lãnh đạo đơn vị; công tác lĩnh vực tố tụng và giải quyết tranh chấp.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác pháp chế tại các đơn vị trực thuộc và công tác tổ chức truyên tuyền, phổ biến pháp luật, quy chế quản lý nội bộ và những nội dung quy định mới của pháp luật có liên quan đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho cán bộ nhân viên và người lao động của đơn vị.

Tin, ảnh: Thanh Đạm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN