Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện tốt chương trình tín dụng ưu đãi

12/05/2011 - 16:05

Bằng phương thức cho vay ủy thác từng phần thông qua các tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên..., trong 5 năm (2006-2010), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Lách đã giải ngân vốn 6 chương trình: cho vay hộ nghèo; Quỹ quốc gia về việc làm; học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở. Tổng doanh số cho vay hơn 131 tỷ đồng, với hơn 10.700 lượt hộ vay; nâng tổng dư nợ đến cuối năm 2010 đạt hơn 105 tỷ đồng.

Kết quả sau 5 năm triển khai hoạt động cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Lách đã góp phần cùng các ngành, các cấp hỗ trợ cho gần 6.000 hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho 977 lao động, hơn 2.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn cho con em tiếp tục học tập, 608 hộ nghèo được vay vốn xây dựng nhà ở, xây dựng 198 công trình nước sạch và hơn 3.700 công trình vệ sinh đạt chuẩn ở nông thôn, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của người dân, thực hiện tốt chương trình mục tiêu giảm nghèo của huyện.

Trúc Ly

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN