Ngành thuế triển khai chức năng “Bản đồ số hộ kinh doanh”

14/09/2023 - 19:42

BDK - Thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030, nhằm tiếp tục tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số, điện tử hóa trong công tác quản lý thuế, ngày 20-7-2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3026/TCT-DNNCN về việc triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh (HKD) áp dụng trong toàn ngành thuế để nâng cao hiệu quả việc công khai thông tin HKD theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Hiện nay, việc công khai thông tin HKD được thực hiện theo hình thức thủ công (niêm yết bản giấy tại UBND, khu chợ, chi cục thuế, niêm yết trên các trang thông tin của địa phương...) và công khai trên website của ngành thuế (https://gdt.gov.vn). Việc công khai thông tin HKD trên website của ngành thuế mới đang ở dạng danh sách, chưa được thể hiện một cách trực quan, chưa hỗ trợ tra cứu và tìm kiếm một cách dễ dàng. Ngoài ra, việc công khai do từng địa phương tổ chức thực hiện nên thông tin công khai không được cập nhật trên một hệ thống tập trung dẫn đến việc khai thác, tra cứu, phân tích dữ liệu quản lý không được thuận tiện, khó thực hiện việc chia sẻ thông tin với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Tổng cục Thuế triển khai chức năng Bản đồ số HKD để hỗ trợ thêm một hình thức hiển thị các thông tin phải công khai của HKD theo quy định. Cùng với các hình thức công khai đang áp dụng hiện hành thì với chức năng Bản đồ số HKD sẽ hỗ trợ cơ quan thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách. Chức năng Bản đồ số HKD cũng hỗ trợ tốt hơn cho HKD, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác thực hiện việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế HKD của cơ quan thuế địa phương, tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế.

Lộ trình triển khai

Giai đoạn 1: Từ ngày 1-8-2023 đến hết 31-12-2023 triển khai giai đoạn 1 tại 5 cục thuế: Hà Nội, Bình Định, Long An, Thanh Hóa, Hòa Bình. Để đảm bảo việc triển khai không phát sinh vướng mắc, trong thời gian tháng đầu triển khai đối với 5 cục thuế, từ ngày 1-8-2023 đến hết 31-8-2023, chức năng Bản đồ số HKD sẽ đáp ứng cho cơ quan thuế thực hiện việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch (nếu có) của dữ liệu công khai thông tin HKD năm 2023. Từ ngày 1-9-2023 sẽ tiếp tục đáp ứng cho việc tra cứu và phản hồi thông tin của HKD, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác.

Giai đoạn 2: Từ ngày 1-2-2024 triển khai đối với 58 cục thuế còn lại. Để đảm bảo việc triển khai không phát sinh vướng mắc, trong thời gian tháng đầu triển khai đối với 58 cục thuế còn lại, từ ngày 1-2-2024 đến hết 28-2-2024, chức năng Bản đồ số HKD sẽ đáp ứng cho cơ quan thuế thực hiện việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch (nếu có) của thông tin công khai HKD năm 2024. Từ ngày 1-3-2024 sẽ tiếp tục đáp ứng cho việc tra cứu và phản hồi thông tin của HKD, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác.

Chức năng của Bản đồ số hộ kinh doanh

Bản đồ số HKD là tập hợp các thông tin đã được mã hóa và lưu trữ dưới dạng số. Thông tin hiển thị trên chức năng Bản đồ số HKD là các thông tin phải công khai đối với HKD theo quy định tại khoản 3 Điều 18, khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chức năng Bản đồ số HKD được triển khai trên ứng dụng eTax Mobile để tạo điều kiện thuận lợi cho HKD, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác có thể tra cứu, phản hồi thông tin trên thiết bị thông minh cầm tay mọi lúc, mọi nơi.

Bản đồ số HKD được cài đặt, quản lý và vận hành tập trung tại Tổng cục Thuế, các thông tin hiển thị trên chức năng Bản đồ số HKD được cập nhật tự động, thường xuyên, liên tục từ thông tin do cơ quan thuế đã phê duyệt công khai trên website của Cục Thuế theo quy trình quản lý thuế đối với HKD ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18-12-2015 của Tổng cục Thuế.

Ứng dụng Bản đồ số HKD sẽ mang lại nhiều lợi ích cho HKD và cả cơ quan thuế. Hơn nữa, thông qua chức năng Bản đồ số HKD còn tạo cơ hội để các cơ quan, ban, ngành, địa phương và đặc biệt là người dân tham gia phản biện xã hội, giám sát ngành thuế; góp phần nâng cao tính công bằng, ổn định trong công tác quản lý thuế. Đây được coi là quyết tâm lớn của ngành thuế hướng tới tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch giữa các HKD với nhau.

CỤC THUẾ TỈNH BẾN TRE

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN