Ngày 23-5-2021, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

10/05/2021 - 06:37

BDK - Ngày 23-5-2021 sẽ diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thời gian bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9 giờ tối cùng ngày.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

1. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tỉnh có 3 đơn vị bầu cử (ĐVBC), 13 đại biểu tham gia ứng cử. Trong đó, có 3 ứng cử viên Trung ương giới thiệu, 10 ứng cử viên địa phương giới thiệu.

Tại ĐVBC số 1 (TP. Bến Tre, Châu Thành, Bình Đại), có 4 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 2 người. ĐVBC số 2 (Giồng Trôm, Ba Tri), có 4 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 2 người. ĐVBC số 3 (Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú), có 5 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 3 người.

2. Bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

l Cấp tỉnh: 87 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, số đại biểu được bầu là 54.

l Cấp huyện, thành phố: 493 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, thành phố, số đại biểu được bầu là 300, trong đó:

- TP. Bến Tre: 50 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 31 người.

- Giồng Trôm: 56 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 35 người.

- Ba Tri: 56 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 35 người.

- Bình Đại: 57 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 33 người.

- Châu Thành: 57 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 35 người.

- Mỏ Cày Bắc: 53 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 32 người.

- Mỏ Cày Nam: 57 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 34 người.

- Thạnh Phú: 54 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 33 người.

- Chợ Lách: 53 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 32 người.

l Cấp xã, phường, thị trấn: 6.686 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn, số đại biểu được bầu là 4.023 người. Cụ thể:

- TP. Bến Tre: 549 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 328 người.

- Giồng Trôm: 889 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 542.

- Ba Tri: 993 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 594 người.

- Bình Đại: 832 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 509.

-  Châu Thành: 910 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 545 người.

- Mỏ Cày Bắc: 568 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 340 người.

- Mỏ Cày Nam: 695 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 417 người.

- Thạnh Phú: 763 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 457 người.

- Chợ Lách: 487 người ứng cử, số đại biểu được bầu là 291 người.

3. Những lưu ý khi cử tri đi bầu

Phiếu bầu ĐBQH khóa XV: màu hồng.

Phiếu bầu đại biểu HĐND tỉnh: màu xanh nhạt.

Phiếu bầu đại biểu HĐND huyện, thành phố: màu vàng.

Phiếu bầu đại biểu HĐND xã: màu xanh lá.

Điều 69 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND cũng đã nêu rõ: Mỗi cử tri có quyền bỏ 1 phiếu bầu ĐBQH và bỏ 1 phiếu bầu đại biểu HĐND tương ứng với mỗi cấp HĐND.

Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 điều này; khi đi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.

Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên tổ bầu cử. Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.

Khi cử tri bỏ phiếu xong, tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri. Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu.

Trước khi bỏ phiếu, tổ bầu cử phải kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri. Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu thì tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo cho BBC, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục.

Tỉnh có 3 ban bầu cử (BBC) ĐBQH khóa XV;  21 BBC đại biểu HĐND tỉnh; 85 BBC đại biểu HĐND huyện; 1.112 BBC đại biểu HĐND xã và 1.286 tổ bầu cử.

Có 1.286 khu vực bỏ phiếu các xã, phường, thị trấn. UBND cấp xã, phường đã điều tra, lập, niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn với tổng số 995.470 người.

 Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN