Những nét nổi bật của hoạt động Công đoàn sau đại hội IX Công đoàn tỉnh

16/07/2014 - 07:25
Công nhân lao động tại Công ty TNHH May mặc Việt Hồng đối thoại với chủ doanh nghiệp. Ảnh: Trần Quốc

Qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2018, với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các chủ doanh nghiệp, sự phấn đấu nỗ lực vươn lên của cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh nhà có sự phát triển đáng kể và đạt nhiều thành tích mới, mang tính bền vững.

 

Những phong trào do công đoàn tổ chức, phát động đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo đoàn viên và người lao động, đem lại hiệu quả thiết thực về kinh tế và đời sống xã hội. Vị thế và niềm tin của đoàn viên, của các tầng lớp nhân dân đối với tổ chức công đoàn ngày càng nâng lên.

Hiện toàn tỉnh có 75.561 CNVCLĐ (45.542 nữ), tăng 6.071 người so với cùng kỳ, trong đó có 67.507 đoàn viên, đạt tỷ lệ 89,34%. Có 1.121 CĐCS trực thuộc 9 Liên đoàn Lao động huyện, thành phố và 6 Công đoàn ngành. Đội ngũ CNVCLĐ tỉnh tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng, nhất là lực lượng CNLĐ trong các khu công nghiệp và các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Công đoàn không ngừng khẳng định hiệu quả công tác tham gia quản lý, xác lập và phát huy chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Vấn đề cốt lõi của hoạt động tham gia quản lý là việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đã đi dần vào nề nếp, đạt hiệu quả cao, trong đó CĐCS giữ vai trò chủ động nòng cốt phối hợp với chính quyền. Năm 2014, có 939/939 đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 102/117 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động. Các cấp công đoàn đã tích cực phối hợp, tham gia các đoàn công tác liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật lao động liên quan đến đoàn viên, người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp; nhất là về hợp đồng lao động, vấn đề nợ lương, nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với công nhân kéo dài chưa được giải quyết đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập, cuộc sống công nhân lao động (số nợ này lên trên 12 tỷ đồng vào thời điểm tháng 5-2014). Công đoàn đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, các ngành hữu quan gặp gỡ, đối thoại với đại diện công nhân lao động để “Nghe công nhân nói và nói công nhân nghe”; chủ doanh nghiệp đối thoại với đại diện người lao động định kỳ 1 lần/quí. Qua đó ghi nhận, trao đổi đưa ra giải pháp tháo gỡ những vấn đề bức xúc và những nguyện vọng chính đáng của người lao động.

Công tác chăm lo đời sống, an sinh xã hội đối với đoàn viên, CNVCLĐ được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện bằng nguồn lực nội tại và vận động xã hội hóa. Ghi nhận rõ nét nhất qua 7 năm triển khai thực hiện chương trình vận động quỹ “Mái ấm Công đoàn” đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 228 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”, với kinh phí trên 9 tỷ đồng. Qua 4 năm tổ chức “Tháng công nhân”, với chuỗi hoạt động thiết thực, Công đoàn đã hướng về cơ sở, góp phần chăm lo đời sống, thực hiện an sinh xã hội đối với đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, bị bệnh nan y, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, con công nhân lao động nghèo vượt khó học giỏi.

Công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, CNVCLĐ cũng được đổi mới về hình thức và nội dung để phù hợp với đối tượng và các loại hình hoạt động công đoàn. Xây dựng và tập trung chỉ đạo 4 chương trình trọng tâm của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI là: Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2012-2018; Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; Chương trình nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động; Chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể. Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được đẩy mạnh, tạo sân chơi vui tươi, bổ ích trong đoàn viên, CNVCLĐ.

Công tác vận động thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và phát triển đoàn viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức Công đoàn. Từ tháng 7-2013 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới 33 CĐCS (trong đó có 30 CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước), kết nạp mới 8.413 đoàn viên (vượt chỉ tiêu đề ra). Cuối năm 2013, có 1.011/1.037 CĐCS đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, 100% công đoàn cấp trên cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh trở lên.

 Hoạt động nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ cũng có những chuyển biến tích cực. Các cấp công đoàn quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp vận động, tập hợp lực lượng nữ và nâng cao chất lượng công tác nữ công. Các đơn vị tập trung tuyên truyền cho nữ về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; phát động thực hiện có chiều sâu các phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “5 không, 3 sạch”, vận động xây dựng phẩm chất người phụ nữ Việt Nam “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”; quan tâm chăm lo việc học tập, vui chơi cho con CNVCLĐ; phối hợp với Hội Phụ nữ các cấp giới thiệu 14.842 nữ cán bộ, đoàn viên về tham gia sinh hoạt hội nơi cư trú, góp phần nâng chất lượng sinh hoạt của tổ hội phụ nữ địa phương.

Đạt những thành tựu trên chính là hiệu quả của việc tổ chức, phát động tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, tiêu điểm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, thực hiện các công trình, sản phẩm, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, phong trào thi đua “Liên kết thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới”… Từng phong trào thi đua được triển khai sâu rộng đến tận cơ sở, nội dung thi đua phù hợp với từng loại hình hoạt động công đoàn, nên đã thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Mỗi đợt thi đua đều có sơ kết, tổng kết với những kết quả đạt được rất khả quan. Cuối năm 2013, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn; tặng bằng khen cho 2 tập và 3 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. LĐLĐ tỉnh đã xét tặng 18 cờ thi đua xuất sắc, 772 bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc qua các phong trào thi đua trong CNVCLĐ. Một điểm mới nổi bật trong công tác thi đua của tổ chức công đoàn là việc xét tặng Giải thưởng “28 tháng7” hàng năm cho các chủ tịch CĐCS tiêu biểu xuất sắc nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Qua 3 năm thực hiện (2012-2014) có 84 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng.

 

Quốc Bình

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN