Phát động cuộc thi Thiết kế biểu trưng Đại hội XI Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028

30/03/2023 - 18:51

BDK - Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội các cấp Công đoàn (CĐ) tỉnh hướng tới Đại hội XIII CĐ Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phát động cuộc thi thiết kế biểu trưng đại hội XI CĐ tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đối tượng dự thi: Cán bộ, đoàn viên CĐ và NLĐ sinh sống, làm việc tại tỉnh thuộc các tổ chức CĐ các cấp của tỉnh; các CĐ thuộc CĐ ngành; CĐ cơ sở trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Thành viên Ban tổ chức, Tổ tổng hợp và thư ký, Ban giám khảo cuộc thi không được tham gia dự thi.

Chủ đề, nội dung: Cuộc thi bám sát, thể hiện được chủ đề và tinh thần của Đại hội CĐ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cụ thể: Thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội CĐ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thể hiện mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức CĐ Việt Nam trong thời gian tới là: Xây dựng CĐ Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân,  người lao động (NLĐ); xứng đáng là tổ chức đại diện, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và NLĐ cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Thể hiện được lịch sử, truyền thống và phát triển của tổ chức CĐ tỉnh; vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức CĐ đối với quá trình phát triển của tỉnh.

Hình thức dự thi: Tác phẩm dự thi gửi về LĐLĐ tỉnh Bến Tre qua email ldldtinhbentre@gmail.com theo thể lệ cuộc thi được đăng trên trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh: https://congdoan.bentre.gov.vn và Fanpage CĐ tỉnh Bến Tre.

Mỗi tác giả/nhóm tác giả gửi 1 tác phẩm dự thi bằng file mềm (dữ liệu số).

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh được toàn quyền sử dụng tác phẩm dự thi gửi về để phục vụ cho công tác tuyên truyền của đại hội CĐ các cấp.

Thời gian tổ chức: Phát động cuộc thi: Ngày 3-3-2023. Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động đến hết ngày 20-5-2023.

Hình thức chấm giải: Từ các tác phẩm dự thi, Ban giám khảo chấm thi vòng sơ khảo và chọn tác phẩm tham dự chung khảo.

Vòng chung khảo: Ban giám khảo chấm các tác phẩm đạt vòng sơ khảo và chọn ra các tác phẩm tiêu biểu nhất đăng tải trên trang thông tin điện tử: https://congdoan.bentre.gov.vn và Fanpage CĐ tỉnh Bến Tre để trưng cầu ý kiến đóng góp bình chọn của cán bộ, đoàn viên CĐ và NLĐ. Các ý kiến tham gia đóng góp là tiêu chí để Ban giám khảo căn cứ và đưa ra kết quả cuối cùng.

Cơ cấu giải thưởng:

- 1 giải đặc biệt: giấy chứng nhận của Ban tổ chức kèm tiền mặt 5 triệu đồng.

- 3 giải khuyến khích: giấy chứng nhận của Ban tổ chức kèm tiền mặt 3 triệu đồng.

- 3 giải tập thể: dành cho các đơn vị có nhiều tác phẩm tham gia dự thi (tối thiểu 20 tác phẩm đúng quy định gửi về Ban tổ chức), bao gồm: 1 giải nhất (giấy chứng nhận của Ban tổ chức kèm tiền mặt 3 triệu đồng), 1 giải nhì (giấy chứng nhận của Ban tổ chức kèm tiền mặt 2 triệu đồng), 1 giải ba (giấy chứng nhận của Ban tổ chức kèm tiền mặt 1 triệu đồng).

LĐLĐ tỉnh trân trọng mời cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thuộc các đối tượng trên hưởng ứng và tham gia cuộc thi.

P. Hòa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN