Tạm thời chưa giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần, chế độ tử tuất cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

16/08/2022 - 16:42

BDK.VN - Ngày 11-8-2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh có Công văn số 1763/BHXH-CĐBHXH gửi vác đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh về việc giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Trong xu thế hội nhập toàn cầu, lao động nước ngoài vào Việt Nam ngày càng đông hơn.

Trong xu thế hội nhập toàn cầu, lao động nước ngoài vào Việt Nam ngày càng đông hơn.

Theo đó, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, BHXH gặp một số vướng mắc khi giải quyết chế độ cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và BHXH Việt Nam đối với nội dung nêu trên, BHXH tỉnh Bến Tre tạm thời chưa giải quyết chế độ BHXH một lần, chế độ tử tuất cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Sau khi có hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, BHXH tỉnh Bến Tre sẽ giải quyết chế độ BHXH cho người lao động theo quy định.

Trước đó, ngày 4-8-2022, BHXH Việt Nam có công văn gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về một số vướng mắc khi giải quyết hưởng chế độ BHXH, cụ thể: Về giải quyết hưởng BHXH một lần, tại điểm b, c khoản 2 Điều 60 Luật BHXH quy định mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau: b) 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi; c) Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 9 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP thì mức hưởng BHXH một lần đối với người lao động nước ngoài thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 60 Luật BHXH. Như vậy, trường hợp người lao động nước ngoài có thời gian tham gia BHXH dưới 12 tháng thì chưa có căn cứ để tính mức hưởng.

BHXH Việt Nam đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn đối với trường hợp người lao động nước ngoài có thời gian tham gia BHXH dưới 12 tháng thì được áp dụng cách tính theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 60 Luật BHXH.

Về giải quyết hưởng chế độ tử tuất, theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 15 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP thì hồ sơ giải quyết hưởng chế độ tử tuất được thực hiện theo quy định tại Điều 111 Luật BHXH, được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, đối với hồ sơ là tờ khai của thân nhân còn gặp vướng mắc do thân nhân người lao động đều ở nước ngoài nên chưa có căn cứ xác định cơ quan nào có thẩm quyền xác nhận nội dung kê khai về thân nhân của người lao động.

Để kịp thời giải quyết chế độ BHXH cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam và thân nhân của họ, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện các nội dung nêu trên.

Tin, ảnh: T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN