Tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

05/07/2021 - 17:55

BDK.VN - Ngày 5-7-2021, UBND tỉnh có công văn gửi các sở, ban, ngành tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH); UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm tai nạn (BHTN).

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, nhiệm vụ được nêu tại Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; trong đó, tập trung xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, trình HĐND quyết định; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm đạt được chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN đã đặt ra.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHTN, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn để kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; có giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm duy trì việc làm, hạn chế thấp nhất việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động; tăng cường công tác phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết các chế độ BHTN; rà soát, xác minh, thu hồi dứt điểm số tiền hưởng BHTN sai quy định.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN để người lao động hiểu rõ về quyền, trách nhiệm tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHTN, nhất là các quyền lợi của chế độ hưu trí, lợi ích của việc bảo lưu thời gian tham gia BHXH, hạn chế tình trạng hưởng BHXH một lần.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, đặc biệt là các trường hợp lợi dụng ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để có các hành vi vi phạm, trục lợi BHXH, BHTN.

Thiên Duyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN