Tăng cường công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch Covid-19

19/02/2021 - 16:34

Lực lượng tham gia dọn rác tại bãi biển huyện Ba Tri.

Lực lượng tham gia dọn rác tại bãi biển huyện Ba Tri.

Trước tình hình dịch Covid-19 do vi-rút chủng mới gây ra đang diễn biến rất phức tạp, để tăng cường công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh, UBND tỉnh có Công văn số 815 yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ bố trí, sắp xếp lực lượng tiếp nhận, xử lý thông tin và kịp thời huy động các nguồn lực để tổ chức xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường nhanh chóng, hiệu quả.

Đồng thời báo cáo kịp thời đến các cơ quan chuyên trách ứng phó các sự cố môi trường và các sự cố khác (phòng chống cháy nổ, hóa chất, tràn dầu, vận chuyển hàng nguy hiểm…) và phối hợp trong công tác ứng phó, khắc phục, giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp có sự cố.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chương trình thu gom, xử lý đảm bảo vệ sinh đối với các loại chất thải phát sinh trên địa bàn, tập trung vào các khu vực có cơ sở chăn nuôi/giết mổ, các khu vực chợ, khu dân cư tập trung và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh lượng chất thải lớn.

Sở Xây dựng phối hợp với Sở TN&MT, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan có kế hoạch để tiếp nhận, xử lý rác thải đảm bảo đáp ứng lượng rác phát sinh, tuyệt đối không để tình trạng ùn ứ rác tại các bãi rác, đặc biệt tại Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre.

Các đơn vị truyền thông tăng cường các biện pháp thông tin, truyền thông nhằm quán triệt đến từng cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và người dân về việc đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế) trong quá trình chuyển giao, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải đúng quy định và tăng cường công tác vệ sinh, môi trường tại địa phương để đảm bảo sinh hoạt của người dân.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN