Tạo sự đồng thuận, sôi nổi trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”

26/09/2022 - 10:49

BDK - Thời gian qua, Huyện ủy Ba Tri tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua (PTTĐ) “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, qua đó góp phần tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cả hệ thống chính trị và nhân dân. Qua thực hiện PTTĐ “Đồng khởi mới”, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân Ba Tri ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Ba Tri được nâng cấp và hoàn thiện.

Giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Ba Tri được nâng cấp và hoàn thiện.

Tiếp tục quán triệt sâu rộng

Để thực hiện có hiệu quả PTTĐ “Đồng khởi mới”, Huyện ủy xác định yếu tố quan trọng hàng đầu đó là tiếp tục tập trung quán triệt tạo thống nhất về nhận thức trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và người dân trên toàn huyện những nội dung được đề ra trong Chỉ thị số 01-CT/TU để “hiểu đúng - đồng thuận cao - tích cực hưởng ứng thực hiện”. Huyện ủy quán triệt việc thực hiện PTTĐ “Đồng khởi mới” là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên với những nội dung thiết thực, việc làm cụ thể, theo hướng xác định rõ mục tiêu, đầu công việc, thời gian thực hiện và đạt kết quả cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua các phong trào, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Tri Phạm Thanh Hùng, việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện PTTĐ “Đồng khởi mới” tiến hành theo phương thức: xây dựng “điển hình”, học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình”. Trong thực hiện đề cao ý thức trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị, lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp, người dân để tạo ra PTTĐ thật sự sôi nổi, rộng khắp, đúng thực chất, với tinh thần “ngành ngành thi đua, người người thi đua, nhà nhà thi đua”. Từng đảng bộ, cơ quan phát động 100% tổ chức trực thuộc đăng ký nội dung phát động thi đua cụ thể trong năm 2022 với mục tiêu, thời gian hoàn thành cụ thể; đăng ký tập thể, cá nhân điển hình trong thi đua. Trong quá trình triển khai, các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị có phân công nhiệm vụ cụ thể và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện với tinh thần đồng lòng, đồng loạt để đạt kết quả cao nhất.

Thi đua gắn với phần việc cụ thể

Theo Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Tri Bùi Thành Dương, năm 2022, Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện PTTĐ “Đồng khởi mới” theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU, xác định nội dung trọng tâm thi đua theo phương châm “Hai chân”, “Ba mũi” với những công trình, phần việc cụ thể; đồng thời, chọn xây dựng các tập thể và cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở chọn nội dung trọng tâm, cụ thể trên từng lĩnh vực và tập trung xây dựng “điển hình” để làm cơ sở cho việc phát động phong trào và thực hiện thi đua học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình” và vượt qua “điển hình” một cách sôi nổi, rộng khắp, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022.

Từ đầu năm 2022 đến nay, bên cạnh việc tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, huyện quan tâm đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thi đua thực hiện “mục tiêu kép”: vừa khẩn trương phục hồi, phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội, vừa phòng chống, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt; nỗ lực, quyết liệt triển khai công việc ngay từ đầu năm; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm. Đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư triển khai thực hiện dự án trong Cụm công nghiệp Thị trấn - An Đức, thu hút đầu tư Cụm công nghiệp An Hòa Tây và lập quy hoạch Cụm công nghiệp Tân Xuân; thi đua xây dựng nông thôn mới, trong đó, tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn; thi đua phát triển đô thị; thi đua giảm nghèo, thoát nghèo bền vững theo mục tiêu xã không có hộ nghèo tiến tới huyện không có hộ nghèo, tăng số hộ có thu nhập tốt; thi đua xây dựng phát triển văn hóa, con người Ba Tri phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Năm 2022, xây dựng điển hình về lĩnh vực xây dựng Đảng, huyện chọn xã điểm Mỹ Hòa thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII. Xã đã thành lập và duy trì Câu lạc bộ Gương điển hình học tập và làm theo Bác, có 39 thành viên. Xây dựng 4/5 chi bộ ấp đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện. Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện giữa các chi bộ điểm năm 2022 gồm 3 chi bộ: ấp Giồng Ké (An Đức), ấp An Hòa (An Phú Trung), ấp Mỹ Hòa (Mỹ Hòa); đến nay, 3/3 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Huyện chọn xã điểm và đến nay Mỹ Thạnh đã được công nhận xã nông thôn mới; xã An Phú Trung đã được công nhận đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Bài, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN