Tập huấn Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

27/09/2020 - 13:24

BDK.VN - Ngày 27-9-2020, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tập huấn Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

Đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Chương trình tập huấn dành cho các đối tượng là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre.

Hội nghị tập trung thông tin về quá trình ban hành Điều lệ, kết cấu Điều lệ, một số điểm thay đổi, quy định mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, hướng dẫn thi hành Điều lệ... Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho ban chấp hành công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp để điều hành, thực hiện tốt hơn công tác Công đoàn.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành ngày 3-2-2020, Hướng dẫn thi hành Điều lệ được ban hành ngày 20-2-2020. Điều lệ gồm 11 chương, 35 điều, thêm 1 chương và giảm 10 điều so với điều lệ cũ.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII có các nội dung mới đáng chú ý như: Mở rộng hình thức tập hợp khác dành cho người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người nước ngoài lao động hợp pháp tại Việt Nam; bổ sung một số quyền và nhiệm vụ của đoàn viên, các ưu đãi khi sử dụng dịch vụ từ thiết chế công đoàn, đoàn phí; thủ tục gia nhập, cấp thẻ, chuyển sinh hoạt; tổ chức đại hội công đoàn các cấp, bầu cử, ban chấp hành; tài chính, tài sản; kiểm tra giám sát. Đặc biệt Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII có quy định về trách nhiệm nêu gương, bảo vệ hệ thống chính trị và tổ chức Công đoàn Việt Nam của cán bộ công đoàn.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN