Trên 12% người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

02/08/2018 - 19:28

BDK - Tính đến đầu tháng 7-2018, toàn tỉnh có trên 94 ngàn người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), tăng trên 4 ngàn người so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, BHXH tự nguyện có 560 người tham gia, tăng 47 người; tăng mới 111 doanh nghiệp với 974 lao động. Riêng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế tăng cao, đạt tỷ lệ bao phủ 91,17%.

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Huỳnh Kim Quân, tuy số doanh nghiệp và đối tượng tham gia BHXH có tăng nhưng tỷ lệ tăng ít, dẫn tới độ bao phủ BHXH còn thấp, chiếm trên 12% lực lượng lao động trong toàn tỉnh (trên 771 ngàn người). Số người tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu là người đã tham gia BHXH bắt buộc nghỉ việc chưa đủ thời gian để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng nên tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện đến lúc đủ 20 năm để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng.

Hiện nay, tình trạng trốn đóng, đóng không đủ số lao động trong doanh nghiệp, nợ xấu; ý thức chấp hành pháp luật về lao động, BHXH của chủ lao động và người lao động chưa cao cũng như công tác thanh, kiểm tra chưa được duy trì thường xuyên. Do đó, số lao động tham gia BHXH hiện còn thấp so với đối tượng hiện có của tỉnh. Cụ thể, cuối năm 2017, có gần 678 ngàn người tham gia BHXH, trong đó chỉ có trên 23 ngàn người lao động trong các doanh nghiệp tham gia.

Giám đốc BHXH tỉnh Huỳnh Kim Quân cho rằng, để hoàn thành chỉ tiêu phát triển 4 ngàn đối tượng vào cuối năm 2018, các sở, ngành liên quan cần quan tâm thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về BHXH, hỗ trợ ngành BHXH phổ biến sâu rộng các chính sách của BHXH đến từng đối tượng, góp phần thúc đẩy sự tham gia của người lao động hướng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN