UBND tỉnh góp ý Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

05/05/2022 - 18:04

BDK - Ngày 5-5-2022, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thành viên lệ kỳ tháng 5-2022 để góp ý dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh (QHT) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (báo cáo giữa kỳ). Đây là một bước quan trọng trong quy trình lập QHT trước khi hoàn thiện quy hoạch và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, các Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh và Nguyễn Thị Bé Mười cùng chủ trì phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu kết luận phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu kết luận phiên họp.

Tại phiên họp, đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo giữa kỳ QHT. Đơn vị tư vấn đã đề xuất 8 quan điểm phát triển. Dựa trên các quan điểm phát triển, đơn vị tư vấn đề xuất 3 kịch bản và 3 phương án phát triển và 4 đột phá chiến lược phát triển tỉnh, trong đó nhấn mạnh đột phá quan trọng nhất là “phát triển không gian kinh tế hướng Đông”.

Các thành viên UBND tỉnh đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến xoay quanh các nội dung đề xuất quy hoạch trong dự thảo Báo cáo giữa kỳ, trong đó có một số nội dung mang tính đặc thù riêng của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đề nghị đơn vị tư vấn quan tâm bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. Các đề xuất quy hoạch cần được xác định lại cho cụ thể, rõ ràng và sát với điều kiện thực tế của tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đề nghị đơn vị tư vấn quan tâm thêm, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung một số thông tin, dữ liệu chi tiết trong QHT; đồng thời, quan tâm thêm việc phát triển các khu dân cư, khu đô thị liên quan các khu, cụm công nghiệp…

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị đơn vị tư vấn lưu ý làm sao để QHT khớp với quy hoạch sử dụng đất của các địa phương, trong đó lưu ý việc chuyển đổi đất đai sao cho phù hợp với nhu cầu phát triển. Trong quy hoạch của tỉnh có quy hoạch về giao thông. Trong kết nối giao thông cần đặc biệt lưu ý hướng kết nối đến đô thị trung tâm là TP. Hồ Chí Minh. Tích hợp cho đầy đủ một số lĩnh vực khác mà trong báo cáo giữa kỳ chưa đề cập hoặc đề cập chưa đầy đủ, như cảng sông, cảng biển, quy hoạch phát triển trường đại học, quy hoạch cấp nước, nhà máy hydro xanh, nhà máy điện khí... Đề nghị đơn vị tư vấn định hướng mũi đột phá phát triển đến năm 2030 cho tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, chủ trương của tỉnh là sẽ chuyển các khu, cụm công nghiệp về hướng Đông. Thống nhất việc đưa quy hoạch lấn biển vào QHT; đưa diện tích phát triển đô thị nông nghiệp công nghệ cao vào QHT, các sở, ngành liên quan phối hợp với UBND huyện Châu Thành xác định diện tích cụ thể cho quy hoạch này.

Tin, ảnh: Trương Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN