Triển khai một số giải pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển

Triển khai một số giải pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển

Thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, cũng như có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Duy trì thông tin liên lạc, nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Thời tiết
Liên kết hữu ích
Phòng ngừa, đấu tranh đẩy lùi 'tín dụng đen'

Phòng ngừa, đấu tranh đẩy lùi 'tín dụng đen'

Trong 5 năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm nói chung, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen nói riêng đạt được nhiều kết quả tích cực.