Bảo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2021

24/12/2020 - 19:42

BDK - Ngày 24-12-2020, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại điểm cầu chính BHXH Việt Nam và 63 điểm cầu tại BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 646 điểm cầu tại BHXH các quận, huyện.

Phó chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Thị Bé Mười tham dự tại điểm cầu BHXH tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Thị Bé Mười tham dự tại điểm cầu BHXH tỉnh.

Tại điểm cầu Hà Nội có Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự. Điểm cầu tại BHXH tỉnh có Phó chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Thị Bé Mười dự.

Năm 2020, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh, toàn ngành BHXH Việt Nam đã nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao năm 2020. Tại tỉnh, tính đến ngày 31-11-2020, số người tham gia BHXH 104.306 người, đạt 12,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, BHXH tự nguyện 8.064 người, tăng 4.092 người, hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019; tham gia bảo hiểm thất nghiệp 87.010 người, đạt 10,67% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Có trên 1,18 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt tỷ lệ 100,90% dự toán, tăng 18.149 người so với cùng kỳ năm 2019 (tăng 1,56%). Tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 91,87% so với dân số của tỉnh, tăng 0,02% so với cùng kỳ năm 2019. Với tỷ lệ này, BHXH tỉnh hoàn thành vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao (chỉ tiêu giao 90%).

Năm 2021, thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân của Đảng, Nhà nước, với quyết tâm cao nhất trong thực thi nhiệm vụ, gắn chặt với phương châm hành động: “Kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, toàn ngành BHXH Việt Nam sẽ tập trung triển khai 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, ngày càng mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, hướng tới phục vụ toàn thể nhân dân tận tâm, chu đáo, chuyên nghiệp, hiện đại.

Kim Châu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN